Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

mal beyanı borçlu alacaklı haciz para
Mal Beyanı Mal beyanı diğer adıyla mal bildirimi; aleyhinde icra takibi başlatılan borçlunun kendisinde, üçüncü kişilerde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadar olan miktarının icra dairesine bildirilmesidir. Borçlu tarafından icra dairesine verilecek olan mal beyanı yazılı veya sözlü olabilir. Sözlü olarak mal bildiriminde bulunulması halinde icra dairesindeki memurlar tarafından bu beyan yazılı bir...
Read More
Haczedilemeyen Mallar Haczedilemeyen mallar kesinleşen icra takibi sonucunda borcunu ödemeyen kişinin mallarına haciz işlemi uygulanırken söz konusu olur. Alacaklı, borçlunun her malına haciz talebinde bulunamaz. Hacze kabil (haczedilebilen) mallar üzerinde haciz işlemi uygulanabilir. Hacze kabil olmayan mallar ise borçlunun haczedilemeyen mallarıdır. Bu ayrımı yapabilmek haciz sırasında büyük önem arz etmekte birlikte borçlunun yaşamını idame ettirebilmesi...
Read More
İcra İtiraz Dilekçesi İcra itiraz dilekçesi aleyhinde icra takibi başlatılan kişiye takibe itiraz imkanı veren dilekçedir. Borçlu, işbu dilekçeye tüm itirazlarını yazmalıdır. Ödeme emrine karşı itiraz tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yapılmalıdır. 7 gün içerisinde itiraz edilmez ise borç kesinleşmiş olur ve bu durumda borçlu gözüken taraf gerçekte borcu olmasa bile icra tehdidiyle karşı...
Read More
İtirazın Kaldırılması Davası İtirazın kaldırılması davası ,başlatılmış olan icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ve takibin durması sebebiyle alacaklının takibin devamını sağlayabilmesi adına başvurabileceği hukuki yoldur. İtirazın kesin olarak kaldırılması davası da aynı itirazın iptali davası gibi takip işlemlerinin sürdürülebilmesini amaçlar. Her iki dava da alacaklı tarafından açılır. Alacaklı tarafından işbu davanın açılmaması halinde icra ve...
Read More
İtirazın İptali Davası İtirazın iptali davası alacaklı tarafından başlatılan takibe, borçlu tarafından itiraz edilmesi ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla açılan davadır. Alacaklı olduğunu iddia eden kişi, alacağı bir senede veya bir ilama dayanmıyorsa ilamsız icra takibine başvurarak alacağının tahsil edilmesini sağlayabilir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek amacıyla bir takip talebi düzenleyerek borçlunun yerleşim yerindeki...
Read More
İhtiyati Haciz İhtiyati haciz aralarında borç ilişkisi bulunan taraflardan alacaklı, alacağını güvence altına almak amacıyla borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerinde hukuki koruma sağlamak istediği zamanlarda söz konusu olur. Rehinle temin edilmemiş veyahut vadesi gelmiş bir para borcunun söz konusu olduğu durumlarda alacaklı, borçlunun haczi kabil tüm malları üzerinde ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. İhtiyaten haciz...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024