Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024

İsim Değiştirme

İsim değiştirme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri olup dava yoluna sadece ilgili kişi veya varsa vekili tarafından başvurulabilir.  İsim değiştirme davasında amaç iradi olarak seçilmeyen ismin değiştirilmesini sağlamaktır. Bu değişikliğin yapılabilmesi için kanunda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Yine kişi dava açmadan önce haklı sebeplerinin olup olmadığını gözden geçirmelidir. Haklı sebeplerin olmaması halinde, mahkeme tarafından talebin reddine karar verilecektir. Dava sırasında haklı sebeplerinin varlığını ispat eden kişi isminin değiştirilmesini mahkeme aracılığı ile sağlayabilecektir.

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davasının içinde bulunduğu nüfus davaları 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerini konu almıştır. Buna göre ilgili kanunun 36. maddesinde yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, ilgili şahıslar, resmi dairenin bildirimi ile Cumhuriyet savcıları tarafından açılabilir. Bu dava nüfus kaydının düzeltilmesini isteyen şahsın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılır. Nüfus kayıtlarına ilişkin davalarda görevli mahkeme; asliye hukuk mahkemeleridir.
 • Kayıt düzeltme davasının açılması halinde ilgili davaya nüfus müdürü bizzat katılır. Nüfus müdürü davaya katılmak istemez ise bu davayı görevlendireceği bir memur ile de takip edebilir. Yetkili asliye hukuk mahkemesi tarafından verilecek olan karar bu kişilerin huzurlarında verilir.
 • Kayıt düzeltme talebinde bulunulabilmesi ve talebin mahkemece olumlu sonuçlandırılabilmesi için talepte bulunan, dava açan kişinin haklı sebeplerinin varlığı gerekecektir. Haklı sebeplerin olmaması halinde asliye hukuk mahkemesince davanın reddine karar verilecektir.
 • İsim değiştirme davası neticesinde talebi kabul edilip ismi değiştirilen kişinin nüfus kaydı düzeltilir. Bu şahsın çocuk, ana ve babaya ilişkin kayıtları yeni duruma uygun olarak nüfus müdürlüğünce düzenlenir.
 • Soyadı değiştirme davası ile kişinin talebinin kabul edilip soyadının mahkeme tarafından değiştirilmesi halinde kişinin eşi ve ergin olmayan çocukları ile arasındaki kayıt nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenir.
 • Tespit davaları belirli durumlarda karine teşkil edecektir. Bu durumlar; kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak olan davalardır.
 • Başkasına ait kayıtların kullanılması halinde bu husustaki başvurular Bakanlığa yapılacaktır. Başvuru, bakanlık tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme, talepte bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir. Davanın yetkisiz, görevli mahkemede açılması halinde mahkemece davanın yetkisizlik sebebi ile usulden reddine karar verilecektir. Davanın yetkili, görevsiz mahkemede açılması halinde ise görevsizlik sebebi ile davanın usulden reddine karar verilir.

Talebin yetkili ve görevli mahkemede ileri sürülmesi halinde mahkeme davanın esasına girerek dava konusunu inceler. Başvuran kişinin haklı sebeplerinin varlığı halinde davanın kabulüne karar vererek isminin değiştirilmesini sağlayacaktır. Haklı sebeplerin bulunmaması halinde ise davanın esastan reddine karar verecektir. Nüfus müdürlüğü de davanın tarafı olarak huzurda bulunacak ve dinlenecektir. Esasa ilişkin karar, nüfus müdürlüğünün müdürü veya müdür tarafından yetkilendirilen memurun katıldığı duruşmada verilir.

Mahkeme tarafından verilen karar istinaf edilebilir.

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebepler

İsim değiştirme davasında haklı sebepler herhangi bir kanunda belirtilmemiştir. Lakin Yargıtay’ın haklı sebep saydığı unsuları tespit etmek de zor olmayacaktır. Yerleşik içtihatlarda belirtilen haklı sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Ad değiştirme talebinde bulunan kişinin isminin ahlaka aykırı olması,
 • Talepte bulunan kişinin isminin terör örgütü lideri aynı olması,
 • Dava açan kişinin isminin toplum tarafından bilinen bir suçlu ile aynı olması,
 • Kişinin isminin telaffuzunun zor olması,
 • İsmin dalga konusu olabilecek türde olması,
 • Kişinin kimlikte yazan isimle tanınmaması, başka isimle bilinmesi ( bu hususta mahkemece tanık dinlenebilir.)
 • Talepte bulunanın isminin komik olması,
 • Dava açan kişiye karşı suç işleyen şahsın ismiyle talepte bulunanın isminin aynı olması,
 • Ailesine zarar veren kişi ile aynı isimde olunması vb. sebepler.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI : Ad- Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Adres.

VEKİLİ: Av. Ali Cihad SELİMOĞLU

DAVALI : ………… Nüfus Müdürlüğü

KONU : Müvekkilin isminin komik ve küçük düşürücü olması, diğer insanlar tarafından dalga geçilmesi sebebi ile isminin değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

…………… isimli müvekkil, ismi sebebiyle çocukluğundan beri küçük düşürülmüş, dalgaya, makaraya alınmış olup bu ismi taşıması artık hayatını çekilmez hale getirmiştir. İşbu sebeple huzurdaki davayı açma gereği hasıl olmuştur.

Şöyle ki;

Müvekkile ismi ailesi tarafından verilmiş olup doğan her çocuk gibi doğal olarak ismini seçme şansı tanınmamıştır. Aile tarafından verilen isim, müvekkilin geleceği düşünülmeden, sorumsuzca verilmiştir. Müvekkil okul hayatı boyunca ismi sebebiyle zorbalığa uğramış, iş hayatına geçtikten sonra ise sürekli dalga geçilmiştir. Müvekkil için bu durum artık dayanılmaz hale gelmiştir.

Müvekkil, isminin ……….. ismiyle değiştirilmesini istemektedir. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle müvekkilin isminin ……. ismiyle değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, kimlik ve tüm yasal sair delail.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, Nüfus Hizmetleri Kanunun, Yargıtay İçtihatları.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlerle müvekkilin isminin ……. ismi ile değiştirilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten talep ederiz. 12.03.2024

Sonuç

İsim değiştirme talebi mahkemeye yapılır. Ad değiştirme talebi mahkemeye verilecek olan yazılı bir dilekçe ile yapılır. Dava dilekçesine ismin değiştirilmesi hususundaki haklı sebepler yazılır. Haklı sebeplerin varlığı halinde mahkemece davacının talebi kabul edilir. Haklı sebeplerin bulunmaması halinde ise davanın reddine karar verilir. Yine dava, yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Aksi taktirde davanın esasına girmeden davanın usulden reddine karar verilecektir. Tüm bu sebeplerle davanın bir avukat aracılığı ile sürdürülmesi, hak kaybına uğramamak adına büyük önem arz etmektedir. Dava yetkili asliye hukuk mahkemesinde görülür.

İsim değiştirme nasıl yapılır ?

İsim değiştirme hakkı dava yolu ile ileri sürülür. Yetkili ve görevli mahkemeye yazılı bir dilekçe ile başvurulur.

İsim değiştirme davası hangi mahkemede açılır ?

İsim değiştirme davası, davacının yerleşim yeri mahkemesi asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
Şubat 10, 2024