Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Av. Ali Cihad Selimoğlu

Hukukun her alanında uzman avukat ekibimizle yanınızdayız

iş hukuku

İş Hukuku

İşçi hakları, işçi alacakları, tazminat davaları, işe iade davaları, işveren hakları, işçi ve işveren sendikalarına ilişkin konuların yanında iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, 2559 Sayılı PVSK, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ceza hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu sicilinin düzeltilmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, istihkak davaları, taşınmazın aynından kaynaklanan davalar, kamulaştırma, taşınmazların bedelinin tespiti, miras kalan taşınmazlara ilişkin davalar dahil olmak üzere gayrimenkul hukukundan kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı icra takipleri, ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine özgü icra takipleri, iflasa ilişkin takipler, iflas kararları, taşınmaz/ taşınır satışı, takiplere itiraz vb. icra ve iflas hukukuna ait tüm alanlarda hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku

Boşanma, ayrılık, nafaka, mal paylaşımı, mal rejimi değişikliği, çocuğun velayeti, vesayet, soybağı, babalık, evlat edinme, aile konutu vb. aile hukukuna özgü tüm davalarda hukuki hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku

Vasiyetname, miras sözleşmesi, veraset ilamı, mal paylaşımı, mirastan feragat, mirastan çıkarma, kanuni mirasçılık, zümre mirasçılığı konuları başta olmak üzere miras hukukuna ait tüm konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık Olarak

Yanınızdayız

Genç & Dinamik

Genç ve dinamik kadromuzla hukuki sorunlarınıza çözüm bulmak için hazırız.

Hızlı Çözüm

Sahadaki aktif çalışma tecrübemizle İstanbul avukatı olarak hızlı çözümler üretiyoruz.

sözleşmenin devri

BİZİ TANIYIN

KISA KISA

Yargıtay kararları

23/05/2007 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde bu Kanunun amaç ve kapsamının; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûllerin düzenlenmesi olduğu belirtilmiş, aynı Kanun’un 3, 4, 5 ve 6. maddelerinde ise içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcının sorumlu olduğu durumlar ve sorumluluk esasları gösterilmiştir.
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2306 Karar: 2019 / 4682 Karar Tarihi: 16.10.2019
5651 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre sulh ceza hakimliklerinin görevi; internet ortamı üzerinde devam eden kişilik hakkı ihlalinin bir an önce bertaraf edilmesini sağlamaktır. Geçmişte yapıldığı iddia edilen ancak başvuru sırasında ortada bulunmayan kişilik hakkı ihlallerine dair mağdur olduğunu iddia edenlerin özel hukuk yollarına başvurmaları ve geçmişteki ihlali ispatlayabilmeleri her zaman mümkündür.
Yargıtay 19.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 31368 Karar: 2019 / 11839 Karar Tarihi: 30.09.2019