Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme İsim değiştirme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri olup dava yoluna sadece ilgili kişi veya varsa vekili tarafından başvurulabilir.  İsim değiştirme davasında amaç iradi olarak seçilmeyen ismin değiştirilmesini sağlamaktır. Bu değişikliğin yapılabilmesi için kanunda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Yine kişi dava açmadan önce haklı sebeplerinin olup olmadığını gözden geçirmelidir. Haklı sebeplerin...
Read More
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları Nelerdir  ? Kiraya verenin haklarını konut ve çatılı iş yeri açısından makalemizde ele alacağız. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu kiracı haklarını düzenlemekle birlikte kiraya vereni de yasal çerçeve içerisinde korumaktadır. Kira ücreti isteme hakkı kiraya verenin başlıca haklarından biridir. Yine konut ve çatılı iş yeri kiralarında şartların gerçekleşmesi halinde 10 yıllık süreye bağlı...
Read More
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? Mobbing kelime anlamı olarak TDK‘ da psikolojik taciz olarak tanımlanmıştır. Yargıtay kararlarında psikolojik tacizi belirtmek amacıyla bezdiri ifadesi de kullanılmaktadır. İş hukuku açısından mobbing ise psikolojik taciz, baskı, kötü muamele vs. tavırlarla işçinin yıldırılarak, bezdirilerek işten çıkmasına sebebiyet verilmesidir. Bu kötü muamele ve davranışlar belirli bir sistematik düzende yapılmalı, tek seferlik değil,...
Read More
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması TCK 286 ses veya görüntülerin kayda alınması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 286. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır....
Read More
tazminat davası maddi manevi para
Tazminat Davası Tazminat davası kişinin uğramış olduğu zararın karşılığının para ile ödenmesi için açılan davadır. Tazminat yükümlülüğü doğurabilecek olgular şunlardır; Kişinin vücut bütünlüğüne bir saldırı gerçekleştirilmesi, Kişinin mal varlığına saldırılması, Kişinin kişilik haklarına saldırıda bulunulması, Kişinin haksız fiile maruz kalması, Mağdur maddi bir kayba uğramış ise maddi, olayın etkisi ile üzüntü, elem ve keder duymuş...
Read More
gerekçeli karar mahkeme hüküm hakim sanık mağdur
Gerekçeli Karar Gerekçeli karar mahkemenin vermiş olduğu kararın sebebini gösterir. Hakim tarafından verilen kararların üst yargı mercilerince denetlenmesi hususunda da büyük önem arz eder. Mahkemelerin, hakimlerin keyfi karar vermesinin önüne geçer. Hakim önüne gelen uyuşmazlığı çözmekle yükümlüdür aynı zamanda vermiş olduğu kararın nedenini açıkça belirtmelidir. Gerekçeli karar mahkemeler tarafından yazılır ve davanın taraflarına tebliğ edilir....
Read More
tereke miras paylaşım ev araba arsa mirasçı
Tereke Nedir ? Tereke kelime anlamı olarak TDK‘ da miras anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda tereke ise; ölen veya hakkında gaiplik kararı verilen kişinin geride kalan tüm mal, hak ve borçlarının tamamıdır. Yani miras, ölen veya hakkında gaiplik kararı verilen kişinin sadece geriye kalan ev, araba, arsa vs. malları değildir, aynı zamanda borçlarını da kapsar. Ölen...
Read More
tck 284 suçu bildirmeme ceza dava hapis
TCK 284 Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme TCK 284 tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 284. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar...
Read More
mal beyanı borçlu alacaklı haciz para
Mal Beyanı Mal beyanı diğer adıyla mal bildirimi; aleyhinde icra takibi başlatılan borçlunun kendisinde, üçüncü kişilerde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadar olan miktarının icra dairesine bildirilmesidir. Borçlu tarafından icra dairesine verilecek olan mal beyanı yazılı veya sözlü olabilir. Sözlü olarak mal bildiriminde bulunulması halinde icra dairesindeki memurlar tarafından bu beyan yazılı bir...
Read More
evlilik sözleşmesi boşanma mal rejimi paylaşım
Evlilik Sözleşmesi Evlilik sözleşmesi olarak halk arasında bilinen sözleşmenin hukuki adı mal rejim sözleşmesidir. Mal rejimi sözleşmesi evlenme sırasında yapılabileceği gibi evlilik devam ederken de tarafların rızası ile her zaman yapılabilir. Eşler mal rejimi sözleşmesi yapmamış yani iradi olarak mal rejimi seçmemiş iseler ülkemizde uygulanan yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eski TMK daki...
Read More
1 2 3 21

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
Şubat 10, 2024