Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Haczedilemeyen Mallar

Haczedilemeyen mallar kesinleşen icra takibi sonucunda borcunu ödemeyen kişinin mallarına haciz işlemi uygulanırken söz konusu olur. Alacaklı, borçlunun her malına haciz talebinde bulunamaz. Hacze kabil (haczedilebilen) mallar üzerinde haciz işlemi uygulanabilir. Hacze kabil olmayan mallar ise borçlunun haczedilemeyen mallarıdır. Bu ayrımı yapabilmek haciz sırasında büyük önem arz etmekte birlikte borçlunun yaşamını idame ettirebilmesi için de oldukça önemlidir.

Süresi içerisinde ilgili icra müdürlüğüne icra itiraz dilekçesi verilmesi halinde takip işlemi duracak, haciz işlemleri yapılamayacaktır.

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir

Haczedilemeyen mallar bir diğer tabirle hacze kabil olmayan mallar 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır.

Hacze kabil olmayan mallar şunlardır:

 • Devlet malları ve özel kanunlarında haczedilemeyeceği belirtilen mallar,
 • İşi, kazancı sermayeden çok bedeni güce dayanan takip borçlusunun bu mesleğini icra edebilmesi için gereken eşyalar,
 • Borçlu ve borçluyla beraber aynı yerde yaşayan aile bireyleri için gerekli eşya, aynı amaca hizmet eden eşyalardan birden fazla varsa bunlardan biri (para, değerli taş, antika, gümüş, kıymetli evrak gibi kıymeti olan şeyler hariç),
 • Borçlunun çiftçi olması durumunda kendi ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, hayvanları ve nakle yarayan vasıtaları ve ziraat aletleri,
 • Borçlu çiftçi değilse sanat veyahut mesleğini icra edebilmesi için gereken alet – edevat, kitap vb.
 • Borçlu arabacı, hamal vb. bir iş yapıyorsa nakli sağlayan vasıtaları,
 • Borçlu ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin geçimini sağlamak için gerekli olan bir süt veren mandası, ineği veya üç keçi, koyun ve bunların üç aylık yemleri,
 • Borçlu ve birlikte yaşadığı ailesinin iki ay yetecek kadar yiyecek, yakacakları,
 • Borçlu çiftçi ise mahsul için lazım olan tohumluğu,
 • Borçlu meyve sebze yetiştiricisi veya bağ, bahçe işleri ile geçimini sağlıyorsa zaruri olan bağ, bahçe, alet, edevat,
 • Geçimini hayvan yetiştiriciliği ile sağlan borçlunun kendisi ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan miktar, hayvanların üç aylık yataklıkları ve yemleri,
 • Hacze kabil olmayan kaydı hayatla iratlar, (Borçlar Kanununun 510. maddesinde belirtilmiştir.)
 • Ordu ve zabıta görevlerinde malul olan kişilere bağlanan emeklilik aylıkları ve yapılan bu hizmetlerden dolayı ailesine bağışlanan maaş,
 • Hava ve denizaltında çalışan ordu mensuplarına verilen tazminat ve ikramiyeler,
 • Şehit yetimlerine ve askeri malüllere verilen terfi zammı, inhisar beyiye hisseleri,
 • Bir yardım sandığı, cemiyeti tarafından bağlanan maaşlar, (hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde)
 • Öğrenciye verilen burslar,
 • Borçlunun haline münasip evi,
 • Beden veya sağlık üzerinde doğan zararlar için borçlunun kendisine veya ailesine verilen toptan, irat şeklinde verilen paralar.

haczedilemeyen mallar

Kısmen Haczi Mümkün Olan Şeyler

Haczedilemeyen mallardan kısmet haczi mümkün olan şeyler vardır. Kısmen haczi caiz olan şeyler 2004 İcra ve İflas Kanununun 83. maddesinde belirtmiştir.

Kısmen haczi caiz olan şeyler şunlardır:

 • Maaşlar,
 • Tahsisat,
 • Her nevi ücretler,
 • İntifa hakları,
 • İntifa hakkına binaen elde edilen hasatlar,
 • İlama dayanmayan nafaka alacakları,
 • Emekli maaşları,
 • Sigortalar,
 • Emekli sandıkları tarafından verilen iratlar.

Yukarıda sayılanlar borçlu ve ailesinin geçinmeleri için kısımlar ayrı olarak haczolunabilir. Bu miktar haczolunacak şeyin dörtte birinden az olamaz. Bunlar üzerinde birden fazla haciz var ise alacaklar sıraya koyulur. Ön sıradaki alacak bitmedikçe diğer haciz dosyasına ödeme yapılamaz. İcra takip ve haciz işlemleri ilgili icra müdürlükleri tarafından yapılır.

Sonuç

Haczedilemeyen mallar kavramı alacaklıya hem alacağını tahsil edebilme imkanı tanır hem de borçlunun mahvını engeller. Kanunda sayılan haczi yasak mallar dışında alacaklı borçlunun tüm malvarlığı üzerinde borcunu karşılamak amacıyla haciz koyulmasını talep edebilir. Haciz talebinde bulunurken borcun miktarı göz önünde bulundurulmalı borcu karşılayan miktara eş değer taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde haciz talebinde bulunulmalıdır.

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen mallar 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede belirtilen şeylere haciz koymak mümkün değildir.

Öğrenci Burslarına Haciz Konulabilir Mi?

Öğrenci bursları haczedilemeyen mallar arasında gösterilmiş olup hacze kabil mal ve alacaklardan biri değildir. Haczedilemez.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024