Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İtirazın İptali Davası 2023

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası alacaklı tarafından başlatılan takibe, borçlu tarafından itiraz edilmesi ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla açılan davadır. Alacaklı olduğunu iddia eden kişi, alacağı bir senede veya bir ilama dayanmıyorsa ilamsız icra takibine başvurarak alacağının tahsil edilmesini sağlayabilir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek amacıyla bir takip talebi düzenleyerek borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Takip talebini alan yetkili icra müdürlüğü gerekli incelemeleri yapıp üç iş gün içerisinde borçluya tebliğ edilmek amacı ile bir ödeme emri çıkarır.

İtirazın İptali Davası Nedir

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu borcunun olmadığını iddia ediyor ise bir icra itiraz dilekçesi ile ödeme emrini gönderen icra müdürlüğüne başvurabilir. Borçlu bu durumda borca, işlemiş faize, işleyecek faize, imzaya, tüm ferilerine ve icra müdürlüğünün yetkisine itiraz edebilir. İtiraz ile duran icra takibinin devamını sağlayabilmek adına alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılmalıdır.

Borçlu borcu olmadığını iddia ediyorsa borca itiraz etmelidir. Borca itiraz edilmemesi halinde takipte belirtilen miktar kesinleşmiş olacak ve kişi gerçekte borçlu olmasa bile parayı ödemek zorunda kalacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için borçlu, ödeme emrinin kendine tebliğ tarihinden itibaren ilamsız icra takiplerinde 7 gün, kambiyo senetlerine dayalı icra takiplerinde ise 5 gün içerisinde icra dairesine giderek borca itiraz etmelidir.

Borcun tamamına itiraz edilecek ise borçlunun sadece “itiraz ediyorum.” demesi yeterlidir. Kısmi itiraz yapılacaksa borca “benim borcum bu kadar değil” demek yeterli olmayacaktır. İtiraz edilen borç miktarı açıkça belirtilmelidir. 200.000,00. TL değerinde aleyhine takip başlatılan kişi, borcunun 200.000,00. TL değil, 100.000,00 TL olduğunu ileri sürüyorsa bunu açıkça icra itiraz dilekçesinde belirtmelidir. “Her ne kadar aleyhime başlatılan 200.000,00 TL’ lik icra takibi olsa da benim alacaklı tarafa borcum 100.000,00 TL’dir. Bu sebeple ödeme emrinde belirtilen 200.000,00 TL’nin 100.000,00 TL’lik kısmına itiraz ediyorum.” Bu durumda borcun 100.000,00 TL’ lik kısmı için takip devam edecek. Diğer 100.000,00 TL’lik kısım içinse takip duracaktır.

Alacaklı bu durumda itiraz ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla iptal davası açmalıdır.

itirazın iptali davası

İtirazın İptali Davası Zamanaşımı

İtirazın iptali davası takip talebine itiraz edilen alacaklı tarafından açılır. Takip talebine borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğ edilmesi ile birlikte dava süresi işlemeye başlayacaktır. Davada zamanaşımı süresi 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 67. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre itirazı tebliğ alan alacaklı bir sene içinde mahkemeye başvurmalıdır. Genel hükümler dairesinde alacaklı alacağının varlığını ispat edebilir.

İtirazın İptali Davası Görevli Mahkeme

İtirazın iptali davası lehine yapmış olduğu takibi duran alacaklı tarafından açılır. Bu davada Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. İcra takibinin tarafları tacirse veya ticari bir işten kaynaklanıyorsa dava Asliye Ticaret Mahkemesinde görülecektir. Ticari alacağın varlığı halinde zorunlu arabuluculuk hükümleri saklıdır.

Yetkili Mahkeme

Ticari olmayan alacaklar açısından iptal davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri, ticari alacaklar içinse Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesidir. Yetkisiz mahkemede davanın açılmış olması halinde davanın esasına girmeden yetki yönünden reddine karar verilecektir.

İtirazın İptali Davasında Verilebilecek Kararlar

İtirazın iptali davası sonucunda mahkeme tarafından itirazın haklı olduğuna veya itirazın haksızlığına ilişkin karar verilecektir. Borçlu tarafından yapılan itirazın haksız olduğuna mahkemece karar verilirse, borçlu hükmolunan bedelin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere alacaklıya tazminat öder. Bu tazminatın hukuki tanımı icra inkar tazminatıdır. Yine alacaklı tarafından yapılan icra takibi haksız ve kötü niyetliyse bu kez alacaklı borçluya red olunan bedelin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminat ödemek zorunda kalır. Bu tazminatın hukuki karşılığı ise kötü niyet tazminatıdır.

Sonuç

İtirazın iptali davası duran takibin devamını sağlamak amacıyla genel mahkemelerde açılan davadır. Bu dava borçlunun itirazının alacaklıya tebliğ edilmesinden itibaren alacaklı tarafından bir sene içerisinde açılmalıdır. Aksi taktirde dava zamanaşımına uğrayacak mahkeme esasa girmeden davanın usulden reddine karar verecektir.

Davanın kabul edilmesi halinde borçlu takip talebine konu edilen alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilecek ve takip devam edecektir. Davanın reddi halinde ise alacaklı aynı oranda kötü niyet tazminatı ödemekle karşı karşıya kalabilecektir. İcra takibi devam etmeyecektir. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri iken yetkili mahkeme ise icra takibinin başlatıldığı yer mahkemesidir.

İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın iptali davası borçlu tarafından yapılan takibe itiraz dilekçesini alan alacaklı tarafından itirazın iptal edilmesi ve takibe devam edilmesini sağlamak amacıyla bir yıl içinde açılması gereken davadır.

İtirazın İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

İptal davası genel mahkemelerde açılır. Ticari olmayan alacaklardan kaynaklanan davalarda görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemeleri iken; ticari alacaklarda görevli mahkeme asliye ticaret mahkemeleridir. Yetkili mahkeme icra takibinin başlatıldığı yer mahkemeleridir.

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024