Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Hizmetlerimiz

iş hukuku

İş Hukuku

İşçi hakları, işçi alacakları, tazminat davaları, işe iade davaları, işveren hakları, işçi ve işveren sendikalarına ilişkin konuların yanında iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, 2559 Sayılı PVSK, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ceza hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu sicilinin düzeltilmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, istihkak davaları, taşınmazın aynından kaynaklanan davalar, kamulaştırma, taşınmazların bedelinin tespiti, miras kalan taşınmazlara ilişkin davalar dahil olmak üzere gayrimenkul hukukundan kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı icra takipleri, ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine özgü icra takipleri, iflasa ilişkin takipler, iflas kararları, taşınmaz/ taşınır satışı, takiplere itiraz vb. icra ve iflas hukukuna ait tüm alanlarda hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku

Boşanma, ayrılık, nafaka, mal paylaşımı, mal rejimi değişikliği, çocuğun velayeti, vesayet, soybağı, babalık, evlat edinme, aile konutu vb. aile hukukuna özgü tüm davalarda hukuki hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku

Vasiyetname, miras sözleşmesi, veraset ilamı, mal paylaşımı, mirastan feragat, mirastan çıkarma, kanuni mirasçılık, zümre mirasçılığı konuları başta olmak üzere miras hukukuna ait tüm konularda hukuki hizmet vermekteyiz.