Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Kasten Yaralama Suçu 2023

 Kasten Yaralama

Kasten yaralama suçu bir başkasının bedenine bilerek ve isteyerek acı vermek, ruhsal sağlığını bozmak ve algılama yeteneğini azaltmak şeklinde ortaya çıkabilir. Suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi ile kişinin ruhsal sağlığı, bedensel bütünlüğü ve algılama yeteneği korunmak istenmiştir. Serbest hareketli suçlar kategorisinde olan suç birden fazla şekilde işlenebilmektedir.

Kasten Yaralama Suçu Nasıl İşlenir

Kasten yaralama suçu hem kasti hem de ihmali hareketle işlenebilir. Kişinin vücut dokunulmazlığına zarar gelmesi, ruhsal dengesinin bozulması veya algılama yeteneğinin ortadan kaldırılması sonuçlarından birinin doğması yeterlidir.

Kasten yaralama suçu; yumrukla, tokatla, tekme, kafa vb. bedensel organlar kullanılarak işlenebileceği gibi sopa, tabanca, bıçak vs. yaralayıcı aletlerle de işlenebilmektedir. Suçun işleniş şekli faile verilecek olan cezanın belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

Kasten Yaralama Suçu Hakkında

Kasten yaralama suçunun temel hali yani basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek netice doğuran yaralama suçunun failinin cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti aranmaktadır. Yani basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar hakkında soruşturma ve/veya kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayeti şart koşulmuş şikayete bağlı suçlar kapsamına alınmıştır. Şikayet faili ve fiili öğrenmeden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalı aksi taktirde zamanaşımı uğrayacaktır. Şikayet hakkının zamanaşımına uğraması halinde suç hakkında soruşturma yapılamayacaktır. Suçun diğer halleri ise şikayete tabi olmayıp ilgili mercilerce resen soruşturulmaktadır.

Kasten yaralama suçu yargılama yetkisi genel olarak asliye ceza mahkemelerindedir. İşbu suçun işlenmesi sonucunda neticesi ağırlaşarak ölüm meydana gelmiş ise bu durumda yetkili mahkeme ağır ceza mahkemesi olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Verilecek Olan Cezalar

 • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derece hafif bir yaralama söz konusu ise öncelikle mağdurun şikayeti aranır. Mağdurun şikayetinin olması halinde faile dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Suç kadına karşı işlenmişse alt sınırı en az altı aydır.
 • Suçun temel halinin işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Suçun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı; kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle; silahla; beden, ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı; kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle; canavarca hisle, işlenmesi durumunda mağdurun şikayeti aranmaz. Faile verilecek olan ceza bu durumda yarı oranında artırılır. Suçun canavarca hisle işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

kasten yaralama

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Kasten yaralama suçu neticesinde mağdurun;

 • Duyularından, organlarından herhangi birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında devamlı zorluğa,
 • Yüzünde kalıcı iz oluşmasına,
 • Hayatını tehlikeye düşüren bir duruma,
 • Hamile kadına karşı işlenmiş olup çocuğun süresinden önce doğmasına,

neden olunmuşsa faile verilecek olan ceza bir kat artırılacaktır. Lakin mağdurun duyularından, organlarından birinin işlevini yitirmesi sebebiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz.

Mağdurun konuşmasında suç neticesinde devamlı zorluk oluştuysa bu durumda faile beş yıldan az ceza verilemez.

Yaralama suçu neticesinde mağdurun;

 • İyileşme imkanı olmayan bir hastalığa, bitkisel hayata girmesine,
 • Duyuların, organların işlevinin yitirilmesine,
 • Çocuk yapma yeteneğinin veya konuşma yetisinin kaybolmasına,
 • Yüzünde devamlı değişikliğe,
 • Hamile kadının çocuğunun düşmesine,

sebep olunmuşsa faile hakkında belirlenen ceza iki katına artırılır.

Failin işlemiş olduğu suç neticesinde mağdur iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa düşmüş veya bitkisel hayata girmişse faile beş yıldan az ceza verilemez.

İşlenen suç sebebiyle mağdur konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinden birini kaybetmişse faile en az sekiz yıl ceza verilir.

Yaralama neticesinde mağdurun vücudunda kemik kırılmış veya çıkık olmuş ise faile verilecek ceza yarısına kadar artırılır.

Yaralama suçunun neticesinde mağdur ölmüşse suçun temel halinin işlenmesi halinde faile sekiz yıldan on iki yıla, nitelikli hallerden birinin işlenmesi halinde on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Kasten Yaralama İhmali Davranışla İşlenmişse

Kasten yaralama suçu ihmali davranışla işlenmişse verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Örneğin; bakımının ihmal edilmesi sebebiyle bebeğin hastalanması gibi.

Sonuç

Kasten yaralama suçu mağdurun bedenine acı vermek, ruhsal sağlığını bozmak ve algılarını olumsuz yönde etkilemek neticelerinden birinin gerçekleşmesiyle oluşur. Yaralama suçu neticesinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir netice doğurmuş ise failin cezalandırılabilmesi mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu durumda mağdur 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır. Suçun diğer hallerinde ise failin cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti aranmaz. Resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Kasten Yaralama Suçunda Verilecek Ceza Nedir?

Suçun temel halinin işlenmesi neticesinde faile verilecek olan ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli hallerinde ceza ağırlaşabileceği gibi azaltılabilmektedir de.

Kasten Yaralama Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Suçta yargılama yetkisi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Suç neticesinde ölüm meydana gelmişse görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleri olacaktır.

3 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024