Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 43 Madde Metni Zincirleme Suç

TCK 43 zincirleme suç düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 43. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.

TCK 43 Zincirleme Suç Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 43 zincirleme suçu düzenlemiştir. Bu kavram 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ikinci kısmı, beşinci bölümünde “Suçların İçtimai” başlığı altında kendine yer bulmuştur. Zincirleme suç kanuna göre iki şekilde ortaya çıkabilir.

Birinci fıkradaki şeklinde aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi söz konusudur. Örneğin; hırsızlık suçu. Kasiyerin bir ay boyunca her gün kasadan 100 TL çalması. Bu durumda tek bir hırsızlık suçunun oluştuğu varsayılır. Faile verilecek olan ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

İkinci fıkrada ise aynı suçun birden fazla kişiye işlenmesi söz konusudur. Örneğin; hakaret suçu. Toplantı sırasında konuşmacının, katılımcılara hitaben hepiniz yalancısınız demesi gibi. Burada tek bir fiil var. Tek bir fiil ile birden fazla hakaret suçu oluşmuştur. Bu durumda da faile ceza artırılarak verilir.

Zincirleme suç hükümleri TCK’ da sayılı tüm suçlar bakımından uygulama alanı bulmaz. Bu hükmün uygulanmayacağı suçlar; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarıdır. Örneğin; kasten yaralama. Bu suç birden fazla kişiye karşı işlenmiş ise gerçek içtima hükümleri uygulanacak, her yaralama için ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir.

tck 43

TCK 241 Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2019/2853 E., 2019/7574 K. 05.11.2019 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Gerekçeli Karar başlığında “20/08/2007” olarak yanlış yazılmış olan suç tarihinin, suça konu sahte muayene işlemine ilişkin Motorlu Araç Trafik belgesinin ele geçirildiği tarih olan “09/06/2008” olarak mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüş; zincirleme suç nedeniyle cezasında artırım yapılırken zincirleme suç kapsamında kalan belgelerin sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024