Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması TCK 286 ses veya görüntülerin kayda alınması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 286. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır....
Read More
tck 284 suçu bildirmeme ceza dava hapis
TCK 284 Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme TCK 284 tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 284. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar...
Read More
tck 283 suç fail hapis mağdur
TCK 283 Suçluyu Kayırma TCK 283 suçluyu kayırma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 283. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçun kamu...
Read More
tck 281 suç yok etme deliller gizli
TCK 281 Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme TCK 281 suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 281. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan...
Read More
tck 276
TCK 276 Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık TCK 276 gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 276. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin...
Read More
alkollü araç kullanma
Alkollü Araç Kullanma Cezası Alkollü araç kullanma cezası trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kanunlar tarafından belirlenmiştir. Trafik kurallarına uymak hem kendi hem de diğer insanların can ve mal güvenliğini sağlayacaktır. Trafik kurallarına aykırı davranmak bu sebeplerle kanunlar tarafından cezai müeyyideye tabi tutulmuştur. Alkollü iken araç kullanılması ve bu alkol oranının kanunda belirtilen promil üzerinde olması...
Read More
tck 245/a
TCK 245/A Yasak Cihaz ve Programlar Suçu TCK 245/A yasak cihaz ve programlar suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 245/A maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen...
Read More
tck 243
TCK 243 Bilişim Sistemine Girme TCK 243 bilişim sistemine girme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 243. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir....
Read More
TCK 244 Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme TCK 244 sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 244. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile...
Read More
TCK 245 Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması TCK 245 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 245. maddesi beş fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin...
Read More
1 2 3 14

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024