Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 108 Madde Metni Cebir

TCK 108 cebir düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 108. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

TCK 108 Cebir Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 108 cebir düzenlemiştir. Bu kavram 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ikinci kısmı, yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur. Cebir, birşey yaptırmak ya da yaptırmamak amacıyla mağdura karşı uygulanırsa bu durumda faile verilecek olan ceza artırılacaktır. Cebir kasten yaralamanın bir unsuru olduğundan bu suç sebebiyle verilecek olan ceza cebirin şiddetine göre üçte birden yarıya kadar artırılacaktır.

Örneğin; fail hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası verilsin. Kasten yaralama suçunu fail, mağdurun bir senedi imzalaması için yani mağdurun bir şey yapması için işlemişse bir diğer ifade ile cebir uygulamışsa faile verilecek olan ceza artırılacaktır. Bu durumda faile verilecek olan hapis cezası üç yıldan fazla olacaktır.  Mahkeme cebiri en yüksek dereceli olarak kabul edecek olursa failin cezası yarı oranında artacaktır. Yani 4,5 (dört buçuk) yıl hapis cezasına mahkum edilecektir. Yine mahkeme cebirin şiddetinin en düşük derecede olduğunu varsayarsa failin cezası üçte bir oranında artırılacak ve fail 4 yıl hapis cezasına mahkum edilecektir.

tck 108

TCK 108 Yargıtay Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/18304E., 2014/39666 K. 02.12.2014 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

sanığın mağdura karşı silahla kasten yaralama suçunu işlerken ne şekilde cebir unsuru olabilecek eylemde bulunduğunun tespiti yönünde, mağdur İ.. E..’ın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları arasındaki çelişkinin giderilerek sonucuna göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 108. maddesinde düzenlenen cebirle kasten yaralama hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasının gerekmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 02/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024