Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 120 Madde Metni Haksız Arama

TCK 120 haksız arama düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 120. maddesi bir fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 120 Haksız Arama Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 120 haksız arama düzenlemiştir. Bu kavram 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ikinci kısmı, yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur. Bir kimsenin üstünün veya eşyasının kamu görevlileri tarafından aranabilmesi için yetkili merciler tarafından verilmiş yazılı bir emir veya izin bulunmalıdır. Aksi taktirde yapılan arama hukuk dışı olacaktır.

Arama izni olmadan arama yapan kamu görevlisi hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. Hukuksuz bir şekilde yapılan arama neticesinde elde edilen deliller hukuka aykırı delil olarak kabul edilecek olup bir soruşturma veya kovuşturmada kullanılamayacaktır. Bir yargılama esnasında ispat aracı olarak kullanılmayacaktır.

Arama önleme araması ve adli arama olmak üzere ikiye ayrılır. Suç işlendikten sonra soruşturma ve kovuşturma kapsamında yapılan aramaya adli arama, henüz suç oluşmadan suçu engellemek amacıyla yapılan aramaya ise önleme araması denir.

tck 120

TCK 120 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2018/2233 E., 2018/4290 K. 19.03.2018 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık … …. hakkında haksız arama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde ise;
Arama işleminin dayanağı olarak gösterilen ruhsatsız silah taşıma ve uyuşturucu madde bulundurma suçları ile ilgili herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı gibi usulüne uygun olarak bir adli arama kararı da bulunmaması karşısında kolluk görevlisi olan sanığın kendisine verilen talimatın hukuka aykırı olduğunu bilerek ya da bilmesi gerekli iken katılanı aramak suretiyle üzerine atılı haksız arama suçunu işlediği sabit olduğu halde dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile ve yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.10.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024