Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Teminat Gösterilecek Haller 2023

Teminat

Teminat kelime anlamı olarak TDK‘ da “güvence” olarak tanımlanmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114. maddesinde teminat dava şartlarından biri olarak sayılmıştır. Fakat her durumda bu şart mahkemece talep edilmemektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114. maddesinde sayılan dava şartları şunlardır:

  • Yargılama hakkının Türk mahkemelerinde bulunması,
  • Caiz olan bir yargı yolunun olması,
  • Görevli mahkemenin olması,
  • Dava taraflarının dava ve taraf ehliyetlerine sahip olmaları,
  • Varsa kanuni temsilcinin gerekli özelliklere sahip olması,
  • Dava taraflarının takip yetkisine sahip olması,
  • Vekil aracılığı ile temsil ediliyorsa taraflar, avukatların vekaletnamesi bulunmalıdır,
  • Gider avansının yatırılması,
  • TEMİNAT gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi,
  • Dava açılmasında hukuki faydanın bulunması,
  • Davanın derdest olmaması,
  • Aynı dava hakkında daha önce kesin hüküm verilmemiş olması.

Dava dilekçesi örneği için tıklayınız.

Teminat Gösterilecek Haller

Teminat gösterilecek haller 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 84. maddesinde sayılmıştır.

Kanunda sayılan durumlar aşağıdaki gibidir:

  1. Türk vatandaşı Türkiye’de dava açmak, davacı yanında davaya müdahil olmak veya takip yapmak istiyorsa mutad meskeni olmalıdır, mutad mesken yoksa,
  2. Davacı hakkında iflas kararı verilmişse,
  3. Davacı hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlerine başlanmışsa,
  4. Davacıya borç ödemeden aciz belgesi verilmiş, ödeme güçlüğü çektiği belgelenmişse,

davacıdan teminat istenir. Bu talep mahkeme tarafından sadece dava açılmadan önce değil, yukarıdaki şartların varlığı tespit edilirse dava ederken de yapılabilir. Mecburi dava arkadaşlığında bu talebin varlığı tüm davacılar bakımından mevcut olursa söz konusu olacaktır.

Teminat Gerektirmeyen Haller

Teminat gerektirmeyen haller 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 85. maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır.

Aşağıdaki gibidir:

  1. Davayı açanın adli yardımdan faydalanması,
  2. Dava açmak isteyen kişinin ülke içerisinde yargılama giderlerini karşılayacak değerde taşınmaz varlığının veya güvence altında olan bir alacağının olması,
  3. Dava küçüğün çıkarlarının korunması amacıyla açılmış olması,
  4. İlama dayalı icra takibi yapılması.

teminat

Teminat Kararı

Teminat kararı tarafların dahli olmadan mahkeme tarafından kendiliğinden verilir. Karar verilmeden hakim isterse tarafları, dava ile ilgili diğer kişileri dinleyebilir. Karar verilmesi halinde yargılama giderlerini karşılayacak kadar miktarı davacı, mahkeme veznesine yatırmalıdır. Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde davacı tarafından bu miktarın yatırılmaması halinde dava ret kararı verilir. Miktar yatırılmadan dava bir şekilde açılmışsa, mahkeme tarafından verilen sürede para yatırılmamışsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

Yine sunulmaması veya gösterilmemesi halinde mahkeme tarafından davanın esasına girilmeden usulden ret kararı verilecektir. Müdahale talebinde bulunan kişi, mahkeme tarafından belirlenen tutarı vezneye yatırmaz ise müdahale talebinden vazgeçmiş olduğu varsayılacaktır.

Tutar ve Şekil

Tutarını ve şeklini bir davada hakim serbestçe karar verir. Fakat taraflar arasında bu hususta şekil ile alakalı bir sözleşme yapılmış ise bu şekle göre de belirlenebilecektir. Durum ve koşullarda değişiklik olması halinde; hakim tarafından azaltılır, artırılır, değiştirilir veya kaldırılabilir.

Teminat gösterilmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde ilgili kişi bu şeyin iadesini talep edebilir. Bu durumda mahkeme ilgilinin talebi doğrultusunda karar verecektir.

Sonuç

Teminat yatırılması kanunda belirtilen hallerde dava şartıdır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde davanın usulden reddine karar verilecek olup davanın esasına girilmeyecektir. Şartın yerine getirilmesi ile görülmeye devam edecektir. Durumda değişiklikler olması halinde mahkeme bu talebinden vazgeçebilir, kaldırabilir, azaltabilir veya tam tersine artırabilir. Taraflar arasından bu konuda yapılmış olan sözleşmeler geçerli olup esas olan hakimin takdir yetkisidir.

Teminat Nereye Yatırılır?

Davanın görüldüğü mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Mahkeme tarafından belirlenir. Şartların değişmesi durumunda kaldırılabilir, azaltılabilir, artırılabilir.

Teminat Yatırılmazsa Ne Olur?

Mahkeme dosyanın esasına girmeden davanın usulden reddine karar verir. Dava açılmış ve daha sonradan böyle bir eksiklik doğmuşsa süresi içerisinde mahkeme veznesine depo edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024