Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 194 Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

TCK 194 Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

TCK 194 sağlık için tehlikeli madde temini suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 194. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 194 sağlık için tehlikeli madde temini suçunu hüküm altına almıştır. Sağlık için tehlikeli madde temini suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın üçüncü bölümünde “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Sağlık için tehlikeli madde temini suçunun işlenmesi halinde faile altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru çocuklar, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlardır. Sağlık için tehlike oluşturabilecek her maddenin tüketime sunulması suçun unsurunu oluşturmaktadır.

TCK 194 Sağlık için tehlikeli madde temini suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 194

Sağlık için tehlikeli madde temini suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Sağlık için tehlikeli madde temini suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 194 Yargıtay Kararı

TCK 194 e göre Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/20901 E., 2022/8204 K. 22.06.2022 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Dosya kapsamına göre, şüpheli hakkında, yetkilisi olduğu işyerinde mağdur çocuklara sağlıkları için tehlikeli olan nargileyi tüketimlerine sunduğu iddiasıyla düzenlenen iddianamenin, Mahkemesince, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3/8 ve 2/6 maddeleri uyarınca mağdurlara temin edildiği iddia edilen nargilenin ham madde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağı içerip içermediği, tütün içermeyip tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılıp kullanılmadığı ve nargile ürününün sağlığı bozmaya müsait ürün olup

olmadığı yönünde bilirkişi raporu aldırılması ve şüpheli tarafından mağdurlara temin edilen nargile ürünü sebebiyle mağdurların sağlığının bozulmaya neden olup olmadığına ilişkin doktor raporu ya da başkaca tespit var ise dosya arasına alınması gerektiği gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de,

Açıklanan nedenlerle; “iddianamenin iadesi” kararına yönelik “itirazın kabulü” yerine “itirazın reddine” karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde olduğundan, mercii İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/07/2020 tarihli ve 2020/784 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024