Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 25/2 Zorunluluk Hali

TCK 25/2 zorunluluk halini düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 25. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup zorunluluk hali 2. fıkrada aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

TCK 25/2 Zorunluluk Hali Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 25/2 zorunluluk halini düzenlemiştir. Zorunluluk halinden faydalanılabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

  • Bir kişinin kendisine veya bir başkasına ait bir hakka ağır bir saldırı olmalıdır,
  • Bu saldırıdan kurtulmak veya bir başkasını kurtarabilmek için yapılmış olmalıdır,
  • Tehlike ile bu tehlikeden kurtarabilecek vasıta arasında orantı bulunmalıdır.

Tüm bu şartların gerçekleşmesi halinde faile işlemiş olduğu fiilden dolayı ceza verilmeyecektir. Örneğin; kuduz bir köpekten kaçan adamın arabanın üzerine çıkıp arabaya zarar vermesi gibi. Bu durumda normal şartlar altında mala zarar verme suçu oluşurken fail zorunluluk halinden faydalanır ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilir.

tck 25

TCK 25/2 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/5384 E. Sayılı, 2021/22990 K. Sayılı ve 16.12.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanık müdafiinin, eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, zorunluluk hali hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve hükmolunan cezanın orantılılık ilkesine aykırı olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024