Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme İsim değiştirme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri olup dava yoluna sadece ilgili kişi veya varsa vekili tarafından başvurulabilir.  İsim değiştirme davasında amaç iradi olarak seçilmeyen ismin değiştirilmesini sağlamaktır. Bu değişikliğin yapılabilmesi için kanunda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Yine kişi dava açmadan önce haklı sebeplerinin olup olmadığını gözden geçirmelidir. Haklı sebeplerin...
Read More
babalık davası
Babalık Davası Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının dava yoluyla kurulmasıdır. Bu dava ile çocuğun babası tespit edilmiş olacaktır. Çocuğun soybağının doğru kurulabilmesi için oldukça önemli bir davadır. Çocuğun ve ananın haklarını koruyabilmek adına da bu davanın açılması gerekmektedir. Ana ile çocuk arasında soybağı doğumla kurulur. Baba ile soybağının kurulması için doğum yeterli değildir....
Read More
boşanma
İddet Nedir ? İddet kelime anlamı olarak bekleme süresi, sayma, sayılan şeyin miktarı ve adet anlamlarına gelmektedir. Hukuki anlamda iddet kelimesi evliliği boşanma ile sona eren kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süredir. İddet süresinin diğer adları; iddet müddeti ve bekleme süresidir. İddet müddeti içerisinde kadın yeni bir evlilik yapamaz. Kadının önceki evliliğinin...
Read More
Evlenme Engelleri Nelerdir Evlenme engelleri tarafların evlenmesine engel olan mutlak veya nisbi sebeplerdir. Mutlak sebepler kesin evlenmeyi engeller, nisbi olanlar ise kesin olmayan engellerdir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 129 ve devamı maddelerinde tahdidi olarak sayılmıştır. Kesin olan ve kesin olmayan engelleri makalemizde ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. Kesin Evlenme Engelleri Kesin evlenme engellerinin var olması...
Read More
Kayyımlık Nedir Kayyımlık diğer adıyla kayyum TDK‘ da “Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse” olarak ifade edilmiştir. Hukuki anlamda ise mahkeme tarafından kısıtlı, gaip kimselerin veya tüzel kişiliği haiz şirketlerin mallarının yönetilmesini sağlayan kişidir. Kayyımlık vesayet ile birbirine benzemekle birlikte farklı hükümler içerir. Kayyım da vasi gibi vesayet makamı...
Read More
Nişanlanma Nedir Nişanlanma evlenme niyetinde olan tarafların birbirlerine evlenmek için söz vermeleridir. Bir nevi evlilik amacıyla taraflar arasında yapılan bir sözleşmedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 118 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bir evlenme vaadi içeren akit niteliği taşıdığından kural olarak nişanlanacak kişiler arasında bir evlenme engeli bulunmamalıdır. Nişanlanacak kişiler fiil ve hak ehliyetine sahip olmaları...
Read More
Gaiplik Nedir Gaiplik kelime anlamı olarak gaip olan haber alınmayan kişi anlamına gelmektedir. Gaip ise TDK‘ da “Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, nerede olduğu bilinmeyen.” olarak ifade edilmiştir. Hukuki anlamda gaiplik ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 32. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; kendisinden uzunca bir süredir haber alınmayan kişinin ölümü hakkında kuvvetli emareler varsa veya...
Read More
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmak amacıyla birlikte mahkemeye başvurması veya eşlerden birinin talebi diğerinin de kabulü ile boşanma olgusunun gerçekleştirilmesidir. Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha çabuk neticelendirilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların anlaşamadığı hususlar arttıkça yargılama da o kadar...
Read More
Yaş Küçültme Yaş küçültme kişinin gerçek yaşının nüfus müdürlüğüne bildirilmemesi halinde söz konusu olur. Kişinin yanlış bildirilen, gerçeği yansıtmayan yaşının indirilmesi mümkündür. Yaş küçültme nüfus kaydında olan nüfus memuru tarafından resen veya talep halinde düzeltilemeyecek bir durumdur. İşbu sebeple yaş küçültme talebi mahkemeye yapılmalıdır. Mahkeme kararı olmadan yaş küçültme mümkün değildir. Mahkemenin davacı lehine karar...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
Şubat 10, 2024