Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

vuk 359 vergi kaçakçılık suç hapis
VUK 359 VUK 359 yani 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesi kaçakçılık suçları ve cezalarını düzenlemiştir. Vergi kanunlarına göre saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defterlerde yok etme, tahrif, gizleme ,yaprakları yok etme gibi usulsüzlükler yapılması halinde işbu kanun maddesi uygulama alanı bulacaktır. Yine ilgili kanun kapsamında yanıltıcı belgeler düzenleyenler, düzenlenen bu belgeleri kullananlar hakkında...
Read More
TCK 151 Madde Metni Mala Zarar Verme TCK 151 mala zarar verme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 151. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört...
Read More
TCK 85 Madde Metni Taksirle Öldürme TCK 85 taksirle öldürme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 85. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır: (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya...
Read More
Temyiz Ne Demek Temyiz TDK’ da “ayırt etme, mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol” olarak tanımlanmıştır. Ayrık durumlar hariç olmak üzere davalar genel itibariyle yerel mahkemelerde açılır. Yerel mahkemelere ilk derece mahkemeleri de denilebilir. Yerel mahkeme kararlarının bir kısmı için kanun yolu kapatılmıştır ve verilen kararlar kesindir. Diğer kısmında ise...
Read More
İştirak Ne Demek İştirak kelime anlamı olarak TDK‘ da “Ortaklık, ortak olma, paydaşlık, bir işte yar alma, paydaşlık etme, bir işe, bir düşünceye katılma, katılım, katılma” şeklinde tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanununda suça iştirak hükümleri düzenlenmiştir. Yine Türk Medeni Kanununda boşanma sonrasında eşlerden birinin bir diğerine çocuk için ödediği nafaka olan iştirak nafakası tanımlanmıştır. İşbu makalemiz...
Read More
E  Tebligat E tebligat ilgili kurumlar tarafından yapılan bildirimlerin, bilgilendirmelerin, ihbarların veya ihtarların fiziki posta yolu ile değil de elektronik yolla gerçek veya tüzel kişiye tebliğ yapılmasıdır. Elektronik yolla yapılan tebligatlar, fiziki olarak yapılan tebligatlar ile aynı sonuçlar doğurmaktadır. Dava dilekçesinin tebliğ edilmesi gibi. Fiziki yollarla yapılan tebligatlar ile elektronik yolla yapılan tebligatlar arasında tebliğ...
Read More
Dava Dilekçesi Örneği Dava dilekçesi örneği ile dava açabilmek mümkündür. Lakin her dava kendine ayrı has, özel unsurlar barındırdığından tek dava dilekçesi örneği ile her türlü davayı açma hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir dava dilekçesi ile dava açmak hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple internet üzerinden bulunan dava dilekçesi ile dava açmak yerine alanında uzman bir avukattan...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024