Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? Mobbing kelime anlamı olarak TDK‘ da psikolojik taciz olarak tanımlanmıştır. Yargıtay kararlarında psikolojik tacizi belirtmek amacıyla bezdiri ifadesi de kullanılmaktadır. İş hukuku açısından mobbing ise psikolojik taciz, baskı, kötü muamele vs. tavırlarla işçinin yıldırılarak, bezdirilerek işten çıkmasına sebebiyet verilmesidir. Bu kötü muamele ve davranışlar belirli bir sistematik düzende yapılmalı, tek seferlik değil,...
Read More
işe iade davası işten kovulma çıkarılma istifa
İşe İade Davası İşe iade davası işten çıkarılan, iş akdi feshedilen işçi tarafından işverene karşı açılan bir davadır. Bu sebeple davayı yalnızca işten haksız yere çıkarılan işçi açabilecektir. İşçinin bu davayı açabilmesi için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Öncelikle işçinin iş hukuku kapsamında çalışması gerekmektedir. İşveren tarafından yapılan fesih geçersiz olmalıdır. İşten çıkarılan işçinin işe iade...
Read More
haklı sebep
Haklı Sebep İle İş Akdinin Feshi Haklı sebep unsuruna dayanılarak iş akdi, işveren veya işçi tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. İş akdinin haklı sebebe dayanılarak feshedilmesi halinde tazminat yükümlülüğü  tamamen veya kısmen ortadan kalkacaktır. İşveren tarafından haklı sebebe dayanılarak işçinin iş akdi tek taraflı olarak feshedilse bile işçi kural olarak kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Lakin...
Read More
hafta tatili
Hafta Tatili Nedir Hafta tatili işçinin haftalık yapmış olduğu çalışmanın karşılığı olarak yapmış olduğu dinlenmedir. İşçiye bir haftalık çalışmasının karşılığında verilen izin de denilebilir. Bu izin Anayasa, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve 4857 Sayılı İş Kanununda hüküm altına alınmıştır. Dinlenme hakkı çalışana verilmesi gereken anayasal güvence altına alınmış bir haktır. İşçiye hafta...
Read More
ulusal bayram ve genel tatil
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ulusal bayram ve genel tatil günleri 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu günler resmi bayramlar ve dini bayramlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Resmi ve dini bayramlara ek olarak kanunda genel tatil olarak belirtilen günler de vardır. Yılbaşı günü, 1 Mayıs Günü ve...
Read More
Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı işçinin sahip olduğu maddi haklardandır. Çalışmaya devam eden işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunmamaktadır. İşten ayrılan işçi, şartları sağlaması halinde tazminata hak kazanacaktır. İşverenin tazminat yükümlülüğünün doğduğu haller vardır. Yine şartların gerçekleşmemesi halinde işveren tazminat ödemekten kurtulabilmektedir. Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler 4857 Sayılı İş Kanununda yapılmıştır. İşçinin tazminata hak kazanabilmesi için...
Read More
İhbar Tazminatı İhbar tazminatı iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen tarafların uyması gereken bildirimlere aykırı davranması sebebiyle doğan tazminat türüdür. İşçi ve işverenin bu tazminatı ödememesi için 4857 Sayılı İş Kanununda belirtilen bildirim sürelerine uyması gerekmektedir. Bildirim süreler işçinin aynı iş yerinde çalışmış olduğu süreye göre değişiklik arz edecektir. İhbar tazminatı işçi haklarının yanında işveren haklarından...
Read More
Yıllık İzin Süreleri Yıllık izin hakkının tanımı 4857 Sayılı İş Kanununun 53. maddesinde yapılmıştır. Buna göre yıllık izin hakkı; deneme süresi dahil olmak üzere aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olan işçiye tanınan ücretli izindir. İşçi yıllık ücretli izin süresi içerisinde kazanacağı ücretin tamamını izne çıkmadan önce işverenden peşin olarak alır. Yıllık ücretli izin...
Read More
Fazla Mesai Hesaplama Fazla mesai işçinin haftalık kırk beş saati aşan çalışmasını ifade eder. Haftalık çalışma süresi aksi sözleşmeyle belirlenmediği sürece, çalışma günlerine eşit olarak bölünür. İşçinin bir haftada kırk beş saatten fazla çalışma yapması işçi lehine, işveren aleyhine bir alacak hakkı doğurur. Fazla mesai yapan işçinin ücreti saat başına zamlı olarak ödenir. Zamlı ödenecek...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
Şubat 10, 2024