Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

ıslah talep artırım dava dosya başvuru
Islah Ne Demek ? Islah TDK‘ da “iyileştirme, bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem” olarak tanımlanmıştır. Hukuki anlamda ıslah ise açılmış bir davada tarafların yapmış olduğu usuli işlemleri kısmen veya tamamen değiştirebilmesidir. Yalnızca davanın taraflarınca yapılabilir, feri müdahil tarafından yapılamaz. Islah Nedir ? Islah 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun...
Read More
derdest dava
Derdest Ne Demek Derdest kelime anlamı olarak TDK‘ da “Aranan birini veya kaçma ihtimali bulunan kişiyi yakalama, ele geçirme.” belirtilmiştir. Hukuki anlamda derdest ise görülmekte olan bir davanın varlığı halinde söz konusu olacaktır. Derdest dava, açılmış dava hakkında kesin hüküm verilinceye kadarki süreci tanımlamak için kullanılır. Açılmış bir dava hakkında kesin karar verilene kadar o...
Read More
Dava Arkadaşlığı Nedir Dava arkadaşlığı bir davacıya karşı birden fazla kişinin birlikte sorumlu olması veya bir davalıya karşı birden fazla kişinin hak sahibi olması şeklinde doğabilmektedir. Bu durumda kişiler ya birlikte dava açarlar ya da aleyhlerine birlikte dava açılır. Dava arkadaşlığı ikiye ayrılır. Bunlar ihtiyari ve mecburi arkadaşlıktır. Belirtilen ayrım davanın aşamalarında, doğacak sorumluluklarda büyük...
Read More
Eski Hale Getirme Nedir Eski hale getirme görülmekte olan bir davada taraflardan birinin süresi içerisinde bir işlemi yapmaması halinde başvurduğu hukuki yoldur. Tarafın işlemi süresinde yapamamasında bir kusuru olmaması, mücbir bir sebebin varlığı gerekir. Talebi kabul edilen taraf kanuni süreler içerisinde yapamadığı işlemi yapabilecek, hak kaybına uğramayacaktır. Keyfi, geçerli bir mazeret olmaksızın kaçırılan süreler için...
Read More
Dava Şartları Dava şartları bir dava açılmadan önce dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Eksiklik, noksanlık olması halinde mahkeme davanın esasına girmeden davayı usulden reddedecektir. Var olması gereken unsuların olmaması veya olmaması gereken durumların söz konusu olması dava açılmasına engel teşkil etmeyecektir. Mahkeme ilk etapta şartları eksik olarak önüne gelen davayı usulen inceleyecektir. İnceleme sonucunda şartlarda eksiklik...
Read More
Yemin Delili Nedir Yemin TDK‘ da “Ant” olarak karşılık bulmuştur. Hukuki anlamda yemin delili ise bir dava sırasında davasını ispatlayamayan tarafın dava konusunu ilgilendiren bir vakıa hususunda karşı tarafa vakıanın doğru olup olmadığını mahkeme aracılığı ile sormasıdır. Bu delile dayanabilmek için dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Makale konusu delili ileri sürmek diğer...
Read More
İsticvap İsticvap TDK’ da “eskimiş” olarak tanımlanmıştır. Hukuki anlamda isticvap dava taraflarından birinin aleyhine olan konularda dinlenilmesi için mahkemeye çağrılmasıdır. Usulüne uygun olarak hazırlanmış tebligat ile dava tarafı aleyhine olan olaylarla ilgili dinlenmek üzere mahkemeye davet edilir. Daveti tebliğ alan dava tarafı tebligatta belirtilen tarihte mahkemeye gelmekle yükümlüdür. Belirlenen tarihte gelmeyen dava tarafı aleyhine olan...
Read More
Teminat Teminat kelime anlamı olarak TDK‘ da “güvence” olarak tanımlanmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114. maddesinde teminat dava şartlarından biri olarak sayılmıştır. Fakat her durumda bu şart mahkemece talep edilmemektedir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114. maddesinde sayılan dava şartları şunlardır: Yargılama hakkının Türk mahkemelerinde bulunması, Caiz olan bir yargı yolunun olması, Görevli mahkemenin...
Read More
Vasi Tayini Vasi tayini vasi atanmasına ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 413 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vasilik TDK’ da “Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet” olarak tanımlanmıştır. Vasi tayini vesayet makamı tarafından yapılır. Bir kişinin vesayet makamı tarafından vasi olarak atanabilmesi için vasi olacak kişinin ergin olması gerekmektedir. Vesayet makamı tarafından birden...
Read More
Yargılamanın İadesi Yargılamanın iadesi 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 374. ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Hukuk davalarında olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyizdir. Olağanüstü kanun yolları ise yargılamanın iadesi ve kanun yararına bozmadır. Yargılamanın iadesi ile birlikte görülmüş olan bir hukuk davasında yeniden yargılama yapılır. Yargılama sonucunda bir önceki hüküm tamamen onanır, kısmen...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024