Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Tapu İptal Davası Tapu iptal davası diğer adıyla tapu tescil davası taşınmaza ilişkin hususlarda söz konusu olmaktadır. Taşınmaza ilişkin ayni haklar tapuya şerh düşülüp kaydedilebilir. Taşınmaza ait bir kısım hakların tapu siciline kaydı ihtiyari iken bir kısmı da zorunludur. Tapuya yapılan kaydın / tescilin yolsuz olması halinde tescilin iptali için dava açılmalıdır. Tapu iptal davası...
Read More
Vasi Tayini Vasi tayini vasi atanmasına ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 413 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vasilik TDK’ da “Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet” olarak tanımlanmıştır. Vasi tayini vesayet makamı tarafından yapılır. Bir kişinin vesayet makamı tarafından vasi olarak atanabilmesi için vasi olacak kişinin ergin olması gerekmektedir. Vesayet makamı tarafından birden...
Read More
Zilyetlik Nedir Zilyetlik kavramı bir şey, eşya üzerinde kişinin kurmuş olduğu fiili hakimiyeti ifade etmek için kullanılır. Zilyet TDK “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kişi” olarak tanımlanmıştır. Zilyetlik kavramı hem taşınır hem de taşınmaz mallar için kullanılan bir tabirdir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda düzenleme alanı bulmuştur. Zilyetlik Türleri Zilyetlik asli...
Read More
Tapu Sorgulama Tapu sorgulama tapuya kayıtlı taşınmazın bilgilerini öğrenebilmek için vatandaşlar tarafından başvurulan bir yoldur. Taşınmaz sahipleri veya taşınmazı satın almak isteyen kişiler tarafından tapu ve kadastro müdürlüklerine gidilerek yapılabilir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne de gitmek istemeyen kişiler ise tapu sorgulama işlerini online olarak internet üzerinden yapabilmektedir. Tapu Kadastro Sorgula Tapu kadastro sorgulama yapabilmek için...
Read More
Şerh Nedir Şerh kelime anlamı olarak TDK‘ da “açma, ayırma, bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama, bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap, açık ve ayrıntılı anlatma” tanımlanmıştır. Şerh etmek, açıklamak; şerh düşmek (koymak) ise “alınan karar veya kararlara karşı olumsuz yönde yazılı görüş bildirmek.” olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda ise taşınmazlar üzerindeki kişisel hakların tapu kütüğüne...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024