Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları Nelerdir  ? Kiraya verenin haklarını konut ve çatılı iş yeri açısından makalemizde ele alacağız. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu kiracı haklarını düzenlemekle birlikte kiraya vereni de yasal çerçeve içerisinde korumaktadır. Kira ücreti isteme hakkı kiraya verenin başlıca haklarından biridir. Yine konut ve çatılı iş yeri kiralarında şartların gerçekleşmesi halinde 10 yıllık süreye bağlı...
Read More
kusursuz sorumluluk
Kusursuz Sorumluluk Nedir ? Kusursuz sorumluluk kusur unsuru bulunmaksızın bir kişinin kendi veya başka bir kişinin yapmış olduğu fiil sebebi ile sorumlu tutulmasıdır. Bu sorumluluk cezai olabileceği gibi maddi bir sorumluluk da olabilecektir. Biz bu makalemizde kusursuz sorumluluğu borçlar hukuku açısından ele alacağımız için maddi ve/veya manevi tazminat doğurabilecek halleri inceleyeceğiz. Kusursuz sorumluluktan bahsedebilmek için...
Read More
kira sözleşmesi örneği
Kira Sözleşmesi Örneği Kira sözleşmesi örneği ile kira ilişkisi kurulabilmesi mümkündür. Ama öncelikle belirtmek gerekir ki her kira ilişkisinin kendine has özellikleri vardır. Bu sebeple alanında uzman bir avukattan yardım almak hak kaybına uğramamak adına büyük önem arz etmektedir. Kira Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır ? Kira sözleşmesi örneği taşınmaz sahipleri tarafından internet ortamında oldukça aranan...
Read More
iş arama izni
İş Arama İzni belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin ihbar süresi içerisinde yeni iş bulabilmek için günde 2 saatlik yapmış olduğu iş arayışıdır. Yani işçi ihbar süresi içerisinde çalıştığı günlerde normalden 2 saat eksik çalışacaktır. Bu izin süreli fesihlerde söz konusu olmaktadır. Süreli olmayan, haklı nedenle derhal fesih durumlarında bu izin kullanılamayacaktır. Belirsiz süreli...
Read More
zaman
Haksız Fiil Nedir Haksız fiil kavramı bir kimsenin bir başka kişiye karşı; kusuruyla, hukuka aykırı bir fiil işlemesi neticesinde ortaya çıkan bir olgudur. Haksız fiil ile bir kimseye zarar veren kişi bu zararı gidermek ile yükümlüdür. Haksız bir neticenin ortaya çıkmasına sebebiyet veren fiili bir hukuk kuralı yasaklamamış olsa bile, bir kimseye ahlaka aykırı hareketler...
Read More
Sözleşmenin Devri Sözleşmenin devri üç taraflı bir hukuki işlemdir. Taraflar; sözleşmeyi devreden, devralan ve sözleşme ile bağlı olmaya devam eden taraftır. Sözleşmenin devri ile sözleşmeye taraf olmadan kaynaklı tüm hak, alacak ve borçlar devralana geçecektir. Devri sağlayabilmek adına kural olarak üç tarafında aynı masada olması gerekmektedir. Lakin sözleşmeyi devreden ile sözleşmeyi devralan, devir ile alakalı...
Read More
Alacağın Devri (Temliki) Nedir Alacağın devri bir alacak hakkına sahip olan kişinin bu alacağını bir üçüncü kişiye devretmesidir. Alacak sözleşmesinde kural olarak iki taraf vardır; bunlardan birincisi alacaklı diğer ise borçludur. Alacaklı bir üçüncü kişiyle yeni bir borç ilişkisi kurduğunda veyahut bu alacağını başka birine devretmek istediğinde alacağın temliki söz konusu olacaktır. Alacağın devri ikiyi...
Read More
Müteselsil Borçluluk Nedir Müteselsil borçluluk bir borçtan dolayı alacaklıya birden fazla kişinin borcun tamamından sorumlu olduğunu taahhüt etmesidir. Sadece tarafların bildirimi ile değil, bu borçluluk tipi kanundan da kaynaklanabilir. TDK‘ da da “Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç.” şeklinde tanımlanmıştır. Bir banka borcundan dolayı, borçluya müteselsil kefil olmak iradi borçlanmaya...
Read More
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 611. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre; bakıma muhtaç biriyle bakma görevini üstlenen kişi arasında bakıma muhtaç kişinin ölümüne kadar süren, bakıma muhtaç olan belirli bir malvarlığını devretmeyi, bakma görevini üstlenen kişi ise karşı taraf ölene kadar bakmayı borçlanır. Yani karşılıklı...
Read More
Kira Artış Miktarının Sınırlandırılması Kira artış miktarının yapılan yeni düzenleme ile maksimum %25 olacağı öngörülmüştür. Buna göre kiraya veren ev sahibi, işyeri sahibi vs. kiralanan taşınmazın kirasına bir sonraki kira yılında en fazla %25 oranında artış yapabilecektir. %25 ten fazla artış yapılması halinde geçerli olmayacaktır. Kiracı bu durumda kira bedelinin tespitini sağlamak amacıyla dava açabilecektir....
Read More
1 2

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024
TCK 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
Şubat 10, 2024