Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

evlilik sözleşmesi boşanma mal rejimi paylaşım
Evlilik Sözleşmesi Evlilik sözleşmesi olarak halk arasında bilinen sözleşmenin hukuki adı mal rejim sözleşmesidir. Mal rejimi sözleşmesi evlenme sırasında yapılabileceği gibi evlilik devam ederken de tarafların rızası ile her zaman yapılabilir. Eşler mal rejimi sözleşmesi yapmamış yani iradi olarak mal rejimi seçmemiş iseler ülkemizde uygulanan yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eski TMK daki...
Read More
süt izni memur özel sektör kadın çalışan
Süt İzni Süt izni 657 Sayılı Kanununu 104 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Süt izni kadın memura tanınan izin haklarından biridir. Bu izinin diğer adı ise emzirme iznidir. Kadın memurun doğum yapması halinde çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası verilen analık izninin bitiminden sonra ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat...
Read More
boşanmada mal paylaşımı ayrılma şiddet ev araba
Boşanmada Mal Paylaşımı Boşanmada mal paylaşımı evliliğin sona ermesi ile söz konusu olmaktadır. Mal paylaşımının yapılabilmesi için mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Boşanma davası hakkında karar verildikten sonra mal paylaşımı davası açılabileceği gibi boşanma davası ile aynı anda da açılabilmektedir. Boşanma davası ile mal paylaşımı davası tek bir dilekçe ile açılamaz. Farklı bir...
Read More
Vasi Tayini Vasi tayini vasi atanmasına ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 413 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vasilik TDK’ da “Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet” olarak tanımlanmıştır. Vasi tayini vesayet makamı tarafından yapılır. Bir kişinin vesayet makamı tarafından vasi olarak atanabilmesi için vasi olacak kişinin ergin olması gerekmektedir. Vesayet makamı tarafından birden...
Read More
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesine eklenmesi gereken eşler arasında yapılan bir anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin en az bir yıllık süredir evli olmaları şartı aranır. Aynı zamanda evlilik birliğinin temelde sarsılmış olmalıdır. Evlilikleri en az bir yıl sürmüş eşlerden birinin boşanma talebiyle mahkemeye başvurması diğer eşin davayı...
Read More
Çekişmeli Boşanma Çekişmeli boşanma davası eşlerin anlaşma sağlayamadığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Anlaşamama genellikle mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti hususlarında olmaktadır. Mali hususlara ilişkin ve çocukların velayetine ilişkin tam bir anlaşma sağlanması halinde eşler arasında çekişmeli boşanma davası gündeme gelmeyecektir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlandırılmaktadır. Bu sebeple eşler arasında...
Read More
Vesayet Nedir Vesayet belirli sebeplerin varlığı halinde erginlerin, velayet ilişkisi olmayan çocukların olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kanunda sayılan sebeplerle kısıtlanması gereken reşitler vesayet altına alınmaktadır. Yine ergin olmayan çocuklar velayet altında bulunmuyor ise vesayet altına alınır. Vesayet altına alınan ergin veya çocuğun kişilik ve malvarlığı hakları ilgili makam tarafından hukuka uygun bir şekilde korunacaktır. Vesayet...
Read More
Velayet Ne Demek Velayet TDK’ da “velilik, otorite, yetke” anlamlarında tanımlanmıştır. Hukuki anlamda velayet ise anne ve/veya babanın çocuk üzerindeki hak ve yükümlülükleridir. Velayet konusu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 335. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Ana ve baba evli ise ortak velayet söz konusu olacak iken ayrı olunması durumunda bu hak ana veya babadan birine...
Read More
Evlat Edinme Evlat edinme evlat edinen ile evlat edinilen arasında yapay bir hısımlık doğurmaktadır. Bir çocuğu evlat edinebilmek için muhakkak mahkeme kararı olmalıdır. Mahkeme kararı olmaksızın evlat edinme hukuken geçerli değildir. Evlat edinmek isteyen kişi, görevli mahkemeye bu taleple başvuru yapılması halinde mahkeme gereken şartların mevcut olup olmadığını inceler. Şartların varlığı halinde, evlat edinilecek küçüğün...
Read More
Boşanma Sebepleri Boşanma sebepleri eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar verdiği zamanda önem arz etmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma sebeplerinin başında gelmektedir. Temelden sarsılan evlilik birliğinin devamında fayda yoktur. Eşlerin birbirine karşı anlayışını, sevgisini, saygısını kaybetmesi, fiziki veya manevi şiddet gibi unsurlardan birinin veya aynı anda bir kaçının gerçekleşmesi halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul...
Read More

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024