Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 284 Suç Delillerini Bildirmeme

TCK 284 Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme

TCK 284 tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 284. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 284 tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunu hüküm altına almıştır. Suç delillerini bildirmeme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Suç delillerini bildirmeme suçunun;

  • Üstsoy,
  • Altsoy,
  • Eş,
  • Kardeş tarafından işlenmesi halinde faile ceza verilmeyecektir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

tck 284 suçu bildirmeme ceza dava hapis

TCK 284 Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 284 Yargıtay Kararı

TCK 284 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/15892 E., 2021/1908 K. 09.02.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında suçu bildirmeme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde ise;

5237 sayılı TCK.nın 278/1. maddesinde düzenlenen suçu bildirmeme suçunun oluşabilmesi için, işlenmekte olan bir suçu bildirmeme veya işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması mümkün olan eylemin varlığı gerekmekte olup somut uyuşmazlıkta; maktulü öldüren hükümlülerin sanığın yanına gelerek, maktulü gömmek için sanıktan araç gereç almaları ve suçtan elde edilen parayı sanığa saklaması için vermek şeklinde gerçekleşen olayda, 5237 sayılı TCK.nın 278. maddesinde düzenlenen suçu bildirmeme suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024