Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Süt İzni Ne Kadar ? 2024

Süt İzni

Süt izni 657 Sayılı Kanununu 104 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Süt izni kadın memura tanınan izin haklarından biridir. Bu izinin diğer adı ise emzirme iznidir. Kadın memurun doğum yapması halinde çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası verilen analık izninin bitiminden sonra ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat emzirme izni verilir.

Emzirme izninin hangi saatler arasında, günde kaç defa kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esas alınacaktır. Kanunda sayılı hallerde kadına emzirme izni değil, yarım gün izin hakkı da verilebilmektedir.

Özel Sektörde Süt İzni

Süt izni devlet memurları ve özel sektör çalışanları için farklılık göstermektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu göre doğum yapan kadına analık izninin bitmesinden itibaren yazılı bir dilekçe ile talep halinde günde ilk altı ay için üç saatlik, sonraki altı aylık süre için ise bir buçuk saatlik izin verilir.

Özel sektörde ise analık izninin bitiminden itibaren kadın çalışana bir yıl için günlük bir buçuk saatlik emzirme izni verilir. Emzirme zamanını ve kaç defa olacağını ise kural olarak kadın çalışan belirler.

Emzirme izni kadın çalışanlara verilen haklardan biridir.

Süt İzni Talebi ve Süresi

Süt izni talebi kadın memur doğumdan sonra verilen analık izni süresinin bitiminden itibaren yapılabilir. Talep hususunda kadın memura seçimlik hak tanınmıştır. Doğum yapan kadın memur çalıştığı kuruma yazılı bir dilekçe vererek süt izni veya yarım gün izin hakkından faydalanmak istediğini bildirir.

Süt izni süresi doğum yapan kadın memura analık izninin bitimi süresinden itibaren ilk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saattir. Kadın memur çoğul doğum yapmış ise yani bir doğum ile ikiz, üçüz vs. çocuğa sahip olmuş ise verilen emzirme izni süresi değişmeyecektir. İlk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ay için ise yine günde bir buçuk saat olacaktır.

Süt İzni Nasıl Kullanılır ?

Süt izni kadın memura tanınmış bir haktır. Bu iznin hangi saatler arasında ve günde kaç defa kullanılacağı kadın memurca belirlenecektir. Emzirme iznini kullanan memur aynı anda yarım gün izin hakkından ise faydalanamayacaktır.

Emzirme izninin birleştirilerek memura kullandırılması mümkün değildir. Bu izin çocuğun yararı için her gün gerçekleşmesi gereken eylem olduğundan günlük izin saatleri birleştirilerek kadın memura kullandırılamaz. Kadın memur da bu talepte bulunamaz. Günlük kullanılması gereken izinlerdendir.

Emzirme izni süresi içerisinde bebeğin ölümü halinde kadın memura verilen bu izin kaldırılır. Bu andan itibaren kadın emzirme iznini kullanamayacaktır.

Yarım Gün İzin Hakkından Emzirme İzni Hakkına Geçilebilir mi ?

Süt izni talebinde bulunabilmek için yarım gün izin hakkından faydalanmamak gerekir kural olarak. Doğum sonrası kadın memura verilen analık izninin bitiminden itibaren seçimlik hak tanınmıştır. Analık izninin bitiminden itibaren memur isterse yarım gün izin isterse de emzirme izni talebinde bulunabilir. Bu talep çalıştığı kurumun ilgili birimine verilecek olan yazılı bir dilekçe ile yapılır.

Kadın memur tarafından yarım gün izin kullanımı tercih edilmiş ise aynı anda emzirme izni talebinde bulunamayacaktır. Lakin ilerleyen süreçte memur yarım gün izninden faydalanmak istemez ve emzirme izninden faydalanmak ister ise kurumun ilgili birimine yazılı bir dilekçe vermelidir. Bu durumda kadın emzirme izinin kalan kısmı kadar bu izinden faydalanabilecektir.

Doğumdan sonra analık izninin bitmesinden itibaren yarım gün izin hakkından faydalanmayı talep eden ve yararlanma süresi sona eren memur, emzirme izninden kalan kısmı kullanabilecektir.

Devlet Memurluğuna Atanmadan Önce Doğum Yapan Kadın Memurun Emzirme İzni

Süt izni kullanmak isteyen devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan kadın memura doğumdan sonra verilen sekiz haftalık sürenin bitmesinden itibaren kalan emzirme izni kadar ilgili kurumca izin verilebilecektir. Bu durumda da yine kadın memurun yazılı bir dilekçeyle talep etmesi gerekecektir.

süt izni memur özel sektör kadın çalışan

Süt İzni Talep Dilekçesi

İLGİLİ KURUMA

                                                                                                                                Tarih : .. /.. /….

KONU           : Emzirme İzni Talebi Hakkında

AÇIKLAMA :

Sayın …………………………………… kurumunuzda görev yapmaktayım. .. /.. /…. tarihinde doğum yapmış olup .. /.. / …. tarihleri arasında analık izni kullanmış bulunmaktayım. İşbu dilekçe tarihi itibari ile analık izni sürem bitmiştir. Bu tarihten itibaren ilk altı ay için günde üç saat olan emzirme iznimi .. / .. saatleri arasında ikinci altı aylık günlük bir buçuk saatlik emzirme iznimi ise .. / .. saatleri arasında kullanmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Ad – Soyad :

İmza           :

Adres          :

Telefon       :

Sonuç

Süt izni devlet memuru kadın için ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saattir. Özel sektörde çalışan kadına verilen emzirme izni ise bir yıl için günde bir buçuk saattir. Emzirme izninin gün içerisinde ne zaman kullanılacağı ise kadın memur, çalışan tarafından belirlenir. Bu izinden faydalanabilmek için ilgili kuruma, yere yazılı bir dilekçe ile başvurulur.

Analık izninin bitiminden itibaren doğum yapan kadın yarım gün izin hakkında da faydalanmak isteyebilir. Yarım günlük izni talep eden kadın aynı anda süt izni kullanmayacaktır. Yarım günlük izin hakkının bitiminden itibaren geriye emzirme izni hakkı kaldıysa kadın bu iznin kalan kısmını kullanmayı da talep edebilecektir.

Süt izni ne kadar ?

Süt izni doğum yapan devlet memuru kadınlar için ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saattir. Özel sektörde çalışan kadınlar için ise emzirme izni bir yıl için günlük bir buçuk saattir.

Süt izni nasıl kullanılır ?

Süt izni doğum yapan kadın memur tarafından ilgili kuruma, özel sektörde çalışan kadın tarafından ise ilgili birime hitaben yazılacak bir dilekçe ile talep edilir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024