Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 243 Bilişim Sistemine Girme Suçu

TCK 243 Bilişim Sistemine Girme

TCK 243 bilişim sistemine girme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 243. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 243 bilişim sistemine girme suçunu hüküm altına almıştır. Bilişim sistemine girme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın onuncu bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bilişim sistemine girme suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.

Bilişim sistemine girme suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi ile suç tamamlanmış olacaktır.

  • Bir bilişim sisteminin bütününe hukuka aykırı olarak girmek,
  • Bir bilişim sisteminin bütününe hukuka aykırı olarak girip orada kalmaya devam etmek,
  • Bir bilişim sisteminin bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek,
  • Bir bilişim sisteminin bir kısmına hukuka aykırı olarak girip orada kalmak.

Bir bilişim sistemindeki verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, sisteme veri yerleştiren kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Bilişim sistemine girme suçu fiillerin bedeli karşılığında yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Bilişim sistemine girme suçunun işlenmesi sonucunda veriler yok olur veya değiştirilirse faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Bir bilişim sistemini hukuka aykırı olarak izleyen kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

tck 243

TCK 243 Bilişim sistemine girme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Bilişim sistemine girme suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Bilişim sistemine girme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 243 Yargıtay Kararı

TCK 243 e göre Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2021/1900 E., 2021/3693 K. 29.03.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın, katılan … …’nun facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde “… … Köroğlu” ismiyle oluşturulmuş profili ile bu profiline bağlı …@mynet.com elektronik posta adresini ele geçirerek, katılan … …’nun arkadaşlarından katılan … ile irtibat kurarak kendi banka hesabına 200 TL göndermesini sağladığı, durumun anlaşılıp bankaya bildirilmesi üzerine bankanın para üzerine geçici bloke koyduğu, sonrasında sanığın vergi borcundan dolayı hesapta bulunan 200 TL’nin 138,68 TL’sinin vergi dairesinin hesabına aktarıldığı, bu şekilde sanığın, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda;

Sanığın, katılan … …’nun elektronik posta adresinin şifresini kırarak iletişime geçtiği katılan …’u hileli hareketlerle aldatmak suretiyle menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 244/2 maddesinde belirtilen bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma suçu ile birlikte 158/1-f maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin takdir ve tayininin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde hükümler kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024