Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Kira Sözleşmesi Örneği 2023

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira sözleşmesi örneği ile kira ilişkisi kurulabilmesi mümkündür. Ama öncelikle belirtmek gerekir ki her kira ilişkisinin kendine has özellikleri vardır. Bu sebeple alanında uzman bir avukattan yardım almak hak kaybına uğramamak adına büyük önem arz etmektedir.

Kira Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır ?

Kira sözleşmesi örneği taşınmaz sahipleri tarafından internet ortamında oldukça aranan konulardan biridir. İşbu makalemizde size bu hususta destek olacağız.

Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Kira sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

  1. Kiralanacak olan taşınmazın adresi,
  2. Kiraya verenin ad-soyad, adres ve T.C. Kimlik numarası bilgileri,
  3. Kiracının ad-soyad, adres ve T.C. Kimlik numarası bilgileri,
  4. Kira bedeli, ücreti,
  5. Kiralanan taşınmazın kullanım amacı,
  6. Kiralananın bedelinin nereye ödeneceği,
  7. Kiralananın bedelinin ne zaman öğreneceği,
  8. Kiralanan taşınmaz eşya veyahut demirbaşlar ile teslim edilmişse bu hususlar,
  9. Depozito,
  10. Kira bedelinin artış oranı. Bu oran TÜFE oranını geçemez.

Kira Sözleşmesi Örneği Nasıl Yapılır ?

Kira sözleşmesi yapılırken kiraya veren ve kiracı arasında taşınmaz üzerindeki hak yükümlülükler belirlenir. Bu sebeple kira sözleşmesi yapılırken hak kaybına uğramamak adına iki taraf da dikkatli olmalıdırlar. Gerçek iradelerini tam olarak sözleşmeye yansıtmalıdırlar. Taşınmaz kiralanırken yazılı bir sözleşme yapılması kural olarak zorunlu değildir. Lakin ispat kolaylığı açısından kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Kira sözleşmesi ile tarafların hak ve yükümlülükleri, kira bedeli, kira bedelinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği vs. belirlenir. Bu hususların yazılı bir sözleşme ile teminat altına alınmış olması her iki taraf için de oldukça önemlidir.

Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulabilir.

Kira Sözleşmesi Örneği Nedir ?

Kira sözleşmesi örneği konut ve/veya işyeri kira sözleşmeleriniz için faydalı olacaktır. Lakin alanında uzman bir avukattan destek alınarak hazırlanması olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

KONUT KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İli/ İlçesi : İstanbul/ Kağıthane

Mahallesi : Çağlayan Mahallesi

Caddesi/ Sokağı/ Numarası : ……… caddesi/ No:.. Kat:.. D:..

Kiralanan Şeyin Cinsi : Apartman Dairesi

Kiralanan Şeyin Ne İçin Kullanılacağı : Konut olarak

Kiracının Adı Soyadı/ T.C. Kimlik Numarası : …….. ……….  (T.C Kimlik No: 11111111111)

Kiracının Adresi : ……. mahallesi, ……. sokak, No: .. , D: ….    Kağıthane/ İstanbul

Kiraya Verenin Adı Soyadı/ T.C. Kimlik Numarası : ………. …………

(T.C. Kimlik No: 11111111111)

Kiraya Verenin Adresi : ……. mahallesi, ……. sokak, No: .., D: … Kağıthane/ İstanbul

Kira Sözleşmesi Başlangıç Tarihi : ../../….

Kira Sözleşmesi Bitiş Tarihi : ../.. / ….

Bir Aylık Kira Bedeli : ………… TL, Yazı ile : …………………. Türk Lirası

Bir Yıllık Kira Bedeli : ………… TL, Yazı ile : …………………. Türk Lirası

Kira Bedelinin Ödeme Şekli : Her ayın 10 ila 15 i arasında ödenecektir.

Kiralananın Durumu : Sağlam, tam, kullanılmaya elverişli bir şekilde teslim edilmiştir.

Kiralananın İçindeki Demirbaşlar : …… markalı kombi, …….. elektirik sayacı, ….. su sayacı, ….. doğalgaz sayacı, …… markalı TV, …….. adet koltuk, …….. yatak, …… markalı buzdolabı, …… markalı çamaşır makinası, …… markalı bulaşık makinası, …… adet gardırop, kiralanan apartmanın kapısı, üç adet anahtarı.

kira sözleşmesi örneği

Kira Sözleşmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay’ın 3. Hukuk Dairesinin 2021/7138 E. 2021/10994K. sayılı 08.11.2021 tarihli kararında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

İlk derece mahkemesince; 01/09/2016 tarihli kira sözleşmesinde kira bedellerinin “banka hesabına nakit” olarak ödeneceğinin belirlendiği, bu şekilde belirlenen ödeme tarihine göre 2017 Ekim ayının kira bedelinin 01/11/2017 tarihinde muaccel olacağı, sözleşmede kira bedelinin peşin ödeneceği yönünde hüküm bulunmadığı, takip tarihinde Ekim ayı kirasının henüz muaccel olmadığı, temerrüt olgusunun kabul edilebileceği kesinleşmiş bir takibin bulunmadığı ve temerrüt nedeniyle tahliye şartlarının oluşmadığı, haklı iki ihtar şartının da gerçekleşmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça istinaf edilmiştir.

Bölge adliye mahkemesince; iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması gerektiği, ihtarların yapıldığı kira yılının 01/09/2017-01/09/2018 dönemi olup, davanın 30/09/2018 tarihinde açıldığı, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, davacının istinaf talebinin reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; kiracı, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Davaya konu 01/09/2016 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli, aylık 30.000 TL bedelli kira sözleşmesini davalı şirket adına sözleşme tarihinde şirketi temsile yetkisi olan şirket ortağı imzalamıştır. Sözleşmenin hususi şartlar bölümünün 4. maddesinde, kira bedelinin ayın 15. gününde peşin ödeneceği düzenlenmiş olup, serbest iradeyle kararlaştırılan bu hüküm tarafları bağlayıcıdır.

Buna göre ilk derece kira sözleşmesinde kira bedelinin ait olduğu ayın 15. gününde banka hesabına peşin ödeneceğine dair hüküm bulunduğu gözetilerek, TBK’nın 352 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca tahliye koşulların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekirken, sözleşme hükmü dikkate alınmadan yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi, usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. İlk derece mahkemesi kararının, yukarda açıklanan nedenle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nın 373 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA..

Sonuç

Kira sözleşmesi örneği kira sözleşmesi yapmak isteyen taraflar için oldukça önem arz etmektedir. Makalemizde paylaştığımız kira örneğine ek olarak hukuki, tarafları bağlayıcı, kapsamlı maddelerin eklenmesi halinde güzel bir sözleşme ortaya çıkacaktır. Detaylı, tarafların haklarını koruyan, eksiksiz bir kira sözleşmesi için bir avukattan yardım almak yerinde olacaktır. Kira sözleşmesi için bize ulaşabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Kira sözleşmesinin geçerlilik şekli yoktur. Yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Lakin ispat açısından kira sözleşmesinin yazılı yapılması büyük önem arz etmektedir. Yazılı olan bir kira sözleşmesi her iki tarafın da haklarını koruyacaktır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024