Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İş Arama İzni Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İş Arama İzni

belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin ihbar süresi içerisinde yeni iş bulabilmek için günde 2 saatlik yapmış olduğu iş arayışıdır. Yani işçi ihbar süresi içerisinde çalıştığı günlerde normalden 2 saat eksik çalışacaktır. Bu izin süreli fesihlerde söz konusu olmaktadır. Süreli olmayan, haklı nedenle derhal fesih durumlarında bu izin kullanılamayacaktır. Belirsiz süreli iş akdi ile çalışan işçi veya iş veren tarafından her zaman süreli fesih hakkı kullanılabilir. Deneme süresi içerisinde sözleşmenin feshedilmek istenilmesi halinde taraflar ihbar öneli vermez.

İş Kanununda İş Arama İzni

İş arama izni 4857 Sayılı İş Kanununun 27. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İşveren işçiye iş araması için izin vermelidir. Bu izin iş saatleri içerisinde kullanılır. Kullanılan izinler sebebiyle işveren tarafından işçinin maaşından kesinti yapılamaz. İşveren tarafından işçiye verilecek olan izin günlük iki saatten az olamaz, bu süre işveren tarafından artırılabilir.

İşçinin isteği halinde iş arama izni toplu olarak da kullanılabilir. Bu durumda tüm izin saatleri toplanır ve birleştirilir. Fakat işçi bu durumu işverene öncesinde bildirmek zorundadır. İşverence işçiye yeni iş bulması için izin verilmez veya eksik kullandırılır ise bu sürelerin ücreti işçiye ödenmelidir.

İşçiyi verilmesi gereken izin süresi içerisinde işveren tarafından işçinin çalıştırılması halinde alacağı normal ücretine ek olarak çalıştırıldığı sürenin ücreti yüzde yüz zamlı olarak ödenecektir.

iş arama izni

İş Arama İzni İhbar Süresi

İş arama izni süresi kullanılan ihbar süresine göre değişiklik arz edecektir. İhbar süresi işçinin aynı işyerinde çalışmış olduğu zamana göre hesaplanır. İhbar süreleri 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir. İşçi veya işveren belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmeden önce diğer tarafa durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim süreleri aşağıdaki gibidir:

 • İşçi altı aydan az çalışmış ise iki hafta,
 • İşçinin altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışması varsa dört hafta,
 • İşçinin çalışma süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüşse altı hafta,
 • İşçi üç yıldan fazla çalışmış ise sekiz hafta.

İş Arama İzni Hesaplama

İş arama izni işçinin kullanacağı ihbar süresine göre aşağıdaki gibidir:

 • İşçi altı aydan az çalışmış ise iki haftalık ihbar süresi vardır. Bu durumda işçinin iş aramak için kullanabileceği izin süresi 14 gün x 2 saat= 28 Saat,
 • İşçi altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışmış ise dört haftalık ihbar süresi vardır. Bu durumda işçinin iş aramak için kullanabileceği izin süresi 28 gün x 2 saat= 56 Saat,
 • İşçinin iş akdi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş ise altı haftalık ihbar süresi vardır. Bu durumda işçinin iş aramak için kullanabileceği izin süresi 42 gün x 2 saat= 84 Saat,
 • İşçi üç yıldan fazla çalışmış ise sekiz haftalık ihbar süresi vardır. Bu durumda işçinin iş aramak için kullanabileceği izin süresi 56 gün x 2 saat= 112 Saat olacaktır.

İş arama izninin işçi tarafından toplu olarak kullanılmak istenmesi halinde ise iş arama izinleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • İşçinin çalışması altı aydan az ise 4 gün,
 • İşçinin altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışması varsa 7 gün,
 • İşçinin iş akdi bir buçuk yıldan fazla üç yıldan az sürmüşse 12 gün,
 • İşçi üç yıldan fazla çalışmışsa 16 gün izin hakkı vardır.

Sonuç

İş arama izni belirsiz süreli iş akdi ile çalışan işçinin iş akdinin haklı bir sebep olmaksızın işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde söz konusu olmaktadır. İş arama izin süresi günlük 2 saatten az olamaz. Bu sürelerin ücreti işveren tarafından ödenmelidir. İşçi isterse izin süresini toplu olarak da kullanabilir. Bu durumda daha öncesinden işverene bir bildirimde bulunmalıdır. İş arama izini hususunda mağduriyete uğramamak adına alanında uzman bir iş hukuku avukatından bilgi almak yerinde olacaktır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024