Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 233 Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

TCK 233 Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

İçerik

TCK 233 aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 233. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 233 aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu hüküm altına almıştır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın sekizinci bölümünde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kendisinden gebe kalan kişiyi, hamile olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı insanı çaresiz durumda bırakan faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kanunun ilgili maddesinde yazan sebeplerle çocuklarının ahlak, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan ebeveyne üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 233 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu şikayete bağlı suçlardan biridir. Şikayete bağlı suçlar hakkında soruşturma, kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayeti gereklidir. Mağdurun şikayeti olmadan suçun cezalandırılabilmesi mümkün değildir. Suç fiilini ve failini öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde mağdur ilgili mercilere başvurarak şikayette bulunmalıdır. Altı ay sonra yapılan şikayet bir sonuç doğurmayacak lakin zamanaşımı söz konusu olacaktır.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 233 Yargıtay Kararı

TCK 233 e göre Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/18785 E., 2020/19050 K. 09.12.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Yaşı küçük mağdurların yasal temsilcisi olan … ’in 01/03/2012 tarihli duruşmada sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği, sanığın da 28/11/2011 tarihli duruşmada bu vazgeçmeyi kabul ettiğinin anlaşıldığı olayda, sanığa yükletilen TCK’nın 233/1. maddesinde tanımlanan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun takibinin şikayete bağlı olması karşısında, şikayetten vazgeçme nedeniyle TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık …’in temyiz iddiaları bu nedenle yerinde görülmekle tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024