Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 224 Kıta Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali

TCK 224 Kıta Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali

TCK 224 ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

TCK 224 Kıta Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 224 kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunu hüküm altına almıştır. Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın altıncı bölümünde “Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunun işlenmesi durumunda faile beş yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunun kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi sebebiyle ayrıca cezalandırılacaktır. Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin oluşması durumunda faile ayrıca kasten yaralamadan ceza verilecektir.

TCK 224 Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

gemi

Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024