Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 223 Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması

TCK 223 Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması

TCK 223 ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 223. maddesi beş fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 223 ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu hüküm altına almıştır. Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın altıncı bölümünde “Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Suç konusu deniz veya demiryolu ulaşım aracı ise faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir. Suçun cezasını artıran sebeplerden olan cebir kullanılarak havayolu taşıtının kalkmasını, inişini engelleyen faile ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecektir.

TCK 223 Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 223

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 223 Yargıtay Kararı

TCK 223 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2021/15831 E., 2021/22806 K. 14.12.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

“Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” yerine “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” olarak yazılması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 4. paragrafının çıkarılarak yerine “CMK 326/son maddesi uyarınca sonuç cezanın 2 yıl hapis cezası üzerinden infazına” ibaresinin eklenmesi ve gerekçeli karar başlığında ve

hüküm fıkrasında suç adı olarak belirtilen “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ibaresinin çıkarılarak yerine “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” ibaresinin yazılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024