Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 217 Kanunlara Uymamaya Tahrik

TCK 217 Kanunlara Uymamaya Tahrik

TCK 217 kanunlara uymamaya tahrik suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 217. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 217 kanunlara uymamaya tahrik suçunu hüküm altına almıştır. Kanunlara uymamaya tahrik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın beşinci bölümünde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kanunlara uymamaya tahrik suçunun işlenmesi durumunda faile iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Kanunlara uymamaya tahrik suçunun işlenmesi halinde faile hapis veya adli para cezası verilmesi hususunda hakime takdir hakkı tanınmıştır. Hakim suç failine, suçun işleniş biçimini ve failin sosyal özelliklerini, suç geçmişini dikkate alarak ceza tayin edecektir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

TCK 217 Kanunlara uymamaya tahrik suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 217

Kanunlara uymamaya tahrik suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kanunlara uymamaya tahrik suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 217 Yargıtay Kararı

TCK 217 e göre Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/3332 E., 2019/6637 K. 03.04.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın, kaçak elektrik kullanımı tespiti için gelen görevlilere eşlik eden jandarmaları tehdit etmesi ve ardından toplanan kalabalığa “bunları taşlayın, yoksa bizi alacaklar” demesi üzerine sanığın azmettirmesi nedeniyle kalabalığın görevli jandarmayı taşlayarak yaralaması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, bütün halinde TCK’nın 265/1, 3, 4. madde ve fıkralarında tanımlanan suça uyduğu gözetilmeksizin, ayrıca kanunlara uymamaya tahrik suçundan da hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024