Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 215 Suçu ve Suçluyu Övme

TCK 215 Suçu ve Suçluyu Övme

TCK 215 suçu ve suçluyu övme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 215. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 215 suçu ve suçluyu övme suçunu hüküm altına almıştır. Suçu ve suçluyu övme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın beşinci bölümünde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Suçu ve suçluyu övme suçunun işlenmesi durumunda faile iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan suçu ve suçluyu övme suçu aşağıdaki şekillerden biri ile işlenebilir:

  • Alenen, işlenmiş olan bir suçun övülerek kamu düzeni açısından bir tehlike ortaya çıkarması,
  • İşlenen suçtan dolayı suç failini alenen övmek, bu övgünün kamu düzeni açısından tehlikeye sebebiyet vermesi.

TCK 215 Suçu ve suçluyu övme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 215

Suçu ve suçluyu övme suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Suçu ve suçluyu övme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 215 Yargıtay Kararı

TCK 215 e göre Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2017/4989 E., 2017/7888 K. 18.12.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık …’a yüklenen suçu ve suçluyu övme ve 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçları için, suç tarihinde yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 215 ve 2911 sayılı Kanunun 28. maddelerinde öngörülen cezaların süreleri itibariyle TCK’nın 66/1-e ve 67/2-d maddelerinde belirlenen 8 yıllık olağan dava zamanaşımının, zamanaşımı süresini kesen son işlem olan sanık hakkında ilk mahkumiyet hükmünün kurulduğu 06.06.2007 tarihinden, bozmadan sonra hakkında verilen kovuşturmanın ertelenmesi

kararlarının kesinleştiği 20.04.2013 tarihine kadar işleyen süre ile sanığın denetim süresi içerisinde yeniden suç işlediği 09.10.2015 tarihinden hakkında ikinci hükmünün kurulduğu 13.02.2019 tarihleri arasında geçen sürenin toplamından önce gerçekleştiği gözetilmeden, davanın olağan zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle düşürülmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024