Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 214 Suç İşlemeye Tahrik

TCK 214 Suç İşlemeye Tahrik

TCK 214 suç işlemeye tahrik suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 214. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

Suç İşlemeye Tahrik Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 214 suç işlemeye tahrik suçunu hüküm altına almıştır. Suç işlemeye tahrik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın beşinci bölümünde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Suç işlemeye tahrik suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun nitelikli halinin işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza on beş yıldan yirmi dört yıla kadar hapis cezasıdır. Suç işlemeye tahrik suçunun nitelikli hali, kişileri silahlandırarak, birbirlerini öldürmeye tahrik etmektir. Tahrik eden şahıs azmettiren olarak yargılanır.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

TCK 214 Suç işlemeye tahrik suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 214

Suç işlemeye tahrik suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Suç işlemeye tahrik suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 214 Yargıtay Kararı

TCK 214 e göre Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2017/4989 E., 2017/7888 K. 18.12.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Suç işlemeye alenen tahrik suçuna ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;

28.05.2013 tarihli tutanak içeriğine göre sanığın olay yerine toplanan kalabalığa hitaben ”toplanın bizi yakalıyorlar, bugün bize yarın size, sessiz kalmayın” şeklinde söylediği kabul olunan bu sözlerinin görevi yaptırmamak için direnme esnasında söylenen sözlerden ibaret olup, tek başına suç işlemeye teşvik edici niteliğinin bulunmadığı gözetilmeden müsnet suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024