Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 208 Özel Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek

TCK 208 Özel Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek

TCK 208 özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 208. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Özel Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 208 özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunu hüküm altına almıştır. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun işlenmesi halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu aşağıdaki şekillerden biriyle işlenebilir:

  • Özel belgenin bozulması,
  • Özel belgenin yok edilmesi,
  • Özel belgenin gizlenmesi şeklinde işlenebilir.

TCK 208 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 208 Yargıtay Kararı

TCK 208 e göre Yargıtay 21. Ceza Dairesinin 2015/7331 E., 2016/4397 K. 16.05.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Serbest muhasebeci olan ve müştekinin muhasebe işlemlerini yürüten sanığın, müştekiyle aralarındaki hizmet ilişkisinin sona ermesine rağmen kendisine teslim edilen defter ve belgeleri noter ihtaratına rağmen iade etmemesi şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’ nın 155/2. maddesindeki “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde “özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024