Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 206 Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

TCK 206 Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

TCK 206 resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 206 resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu hüküm altına almıştır. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, resmi belge düzenleme yetkisine sahip olan kamu görevlisine karşı yalan beyanda bulunulması şeklinde işlenir.  Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

TCK 206 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 206

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 206 Yargıtay Kararı

TCK 206 a göre Yargıtay 21. Ceza Dairesinin 2015/5488 E., 2016/2900 K. 29.03.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

resmi belge sadece kişinin beyanı üzerine değil de, memurca yapılacak inceleme sonucuna göre meydana getirilmekte ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun oluşmayacağı cihetle, sanıklardan …’ın, kiraz ağacından düştüğüne ilişkin beyanı ile adli rapor düzenlenmesinin ve buna ilişkin kollukta beyanda bulunmasının, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturmayacağı gibi, kollukça tutulan 29.07.2011 tarihli Olay Yeri Görgü Tespit Tutanağının da, içeriği itibariyle,

yalan beyana dayanarak tutulan bir tutanak olmayıp, ihbarı ve sonrasında yapılan araştırmayı tespit eden maddi olayın açıklanmasına ilişkin bir tutanak olması karşısında, sanıkların unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine hükmolunması,

Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024