Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 205 Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek

TCK 205 Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek

TCK 205 resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 205. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 205 resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunu hüküm altına almıştır. Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde ise kamu görevlisine verilecek olan ceza temel cezanın yarısı oranında artırılacaktır. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

TCK 205 Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 205

Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 205 Yargıtay Kararı

TCK 205 e göre Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2015/2877 E., 2016/5212 K. 06.06.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Suça konu yırtılan senetlerin Türk Ticaret Kanununda yazılı unsurlarının tam olması durumunda eylemin ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, unsurlarının tam olmaması durumunda ise, özel belge niteliğinde kabul edilmesi gerektiğinin bir sonucu olarak ‘özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçunu oluşturacağı cihetle, yırtılan senetlerin zorunlu unsurları taşıyıp taşımadığının tespit edilmesinin

mümkün bulunmaması ve dosya içerisinde senet asıllarının fotokopisi olduğu düşünülen belgelerde tanzim tarihlerinin bulunmaması karşısında; şüpheden sanık yaralanır ilkesi gereğince sanıkların özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırı …

Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024