Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 202 Mühürde Sahtecilik

TCK 202 mühürde sahtecilik suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 202. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mühürde Sahtecilik Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 202 mühürde sahtecilik suçunu hüküm altına almıştır. Mühürde sahtecilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Mühürde sahtecilik suçun temel halini işleyen faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Onaylayıcı ve belgeleyici; kamu kurumu tarafından kullanılan bir mührün sahte üretilmesi halinde ise faile verilecek olan ceza daha düşüktür. Bu durumda suçu işleyen kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

TCK 202 Mühürde sahtecilik suçunu işleyen faile ceza verilebilmesi için şikayet aranmaz. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 202

Mühürde sahtecilik suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Mühürde sahtecilik suçunu işleyen kişinin gerekli şartları taşıması halinde cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 202 Yargıtay Kararı

TCK 202 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2018/8613 E., 2019/7852 K. 30.05.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın mühürde sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Suça konu mühürlerin sahteliği ve iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığı ile ilgili olarak mühürleri üreten T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden rapor aldırılması gerekirken, kolluk aşamasında polis memurlarınca düzenlenen rapora dayanılarak eksik inceleme ile mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024