Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 200 Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar

TCK 200 Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar

TCK 200 para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçları düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 200. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 200 para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçları hüküm altına almıştır. Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçları üreten, ülkeye sokan, devreden, kabul eden, muhafaza eden veya satın alan faile bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir. Seçimlik hareketli suçlardan biridir.

TCK 200 Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçları üreteni, ülkeye sokan, kabul eden, satın alan, devreden faile ceza verilebilmesi için şikayet aranmaz. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 200

Kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 200 Yargıtay Kararı

TCK 200 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2016/6111 E., 2017/6385 K. 01.06.2017 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanıklar …, …, … … haklarında para ve kıymetli damga yapmaya yarayan araçları temin ederek bulundurma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıklar …, … ve sanıklar …, … müdafinin, suçun sübut bulmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024