Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 196 Usulsüz Ölü Gömülmesi

TCK 196 Usulsüz Ölü Gömülmesi

TCK 196 usulsüz ölü gömülmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 196. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 196 usulsüz ölü gömülmesi suçunu hüküm altına almıştır. Usulsüz ölü gömülmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın üçüncü bölümünde “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Usulsüz ölü gömülmesi suçunun işlenmesi halinde faile altı aya kadar hapis cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir. Suç; ölü gömülen yerlere, mezarlıklara ölülerin usule aykırı bir şekilde gömülmesi ile oluşur. Usulsüz bir şekilde ölüyü gömen veya gömdüren kişi hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 196 Usulsüz ölü gömülmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 196

Usulsüz ölü gömülmesi suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Usulsüz ölü gömülmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 196 Yargıtay Kararı

TCK 196 e göre Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2010/13831 E., 2012/9509 K. 12.04.2012 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın ölen babasını köy mezarlığının dolu olması gerekçesiyle katılana ait araziye defnetmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, katılan vekili beyanında 2005 yılı içinde katılanın mevcut mezarlığa yakın başka bir arazisinin mezarlık olarak tahsis edildiğini, dönemin Kaymakam’ının bizzat köye gelip muhtar ve köy halkı huzurunda yeni mezarlık yerini bildirdiğini belirtmesi karşısında köy muhtarı, sanık ve tanıklardan suça konu yer dışında sözlü ya da yazılı herhangi bir arazinin mezarlık yeri olarak

tahsis edilip edilmediği ve sanığın bu düzenlemeden haberdar olup olmadığı sorulup açıklattırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, dosya içeriği ve oluşa uygun olmayan gerekçelerle sanık hakkında 5271 Sayılı CMK.nun 223/3-b maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024