Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

TCK 186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

TCK 186 bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 185. maddesi altı fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 186 bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunu hüküm altına almıştır. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın üçüncü bölümünde “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası verilir. Suçun, resmi izne dayanılarak yapılan bir meslek veyahut sanat icra edilirken işlenmesi halinde ise faile verilecek olan ceza artırılacaktır. Bu durumda suçu işleyen kişiye verilecek olan ceza üçte bir oranında artırılır. Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir. Seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Suç, insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulan, değiştirilen yiyecek veya içeceklerin, ilaçların;

  • Tedarik edilmesi,
  • Bulundurulması,
  • Satılması.

şeklinde işlenebilir.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 186

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 186 Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2016/3208 E., 2019/7433 K. 27.11.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanıklar hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davada, her iki sanık hakkında açılmış dava bulunmadığı halde “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçundan mahkûmiyet hükümleri verilmiş ise de; Aydın Tarım İl Müdürlüğünün dosyada bulunan 09.01.2009 tarihli yazısında sanık …’e ait depoda ele geçirilen ……larının kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş özellik taşımadığının, taklit ve tağşiş edilmişlik yönünden idari para cezası uygulandığının belirtilmesi karşısında; dosya kapsamına göre, başka

bitkisel yağlar karıştırılmış yağları sahte ambalajlarla zeytinyağı olarak satışa sunma şeklinde gerçekleşen sanıkların eylemlerinin dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendirilerek “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024