Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 173 Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme

TCK 173 Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme

TCK 173 atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 173. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 173 Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 173 atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçunu hüküm altına almıştır. Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçunun işlenmesi halinde faile beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçu hem kasten hem de taksirle işlenebilen bir suçtur. Suçun taksir ile işlenmesi halinde faile daha az ceza verilecektir. Faile verilecek olan ceza bu durumda iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 173

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024