Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 179 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

TCK 179 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 179. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu hüküm altına almıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun işlenmesi halinde faile bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Kara, hava, deniz ulaşım araçlarını tehlikeli olabilecek şekilde idare eden kişiye ise üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecektir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Suç;

  • Deniz ulaşımında başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığını tehlikeye her türlü işareti değiştirerek, kullanılamayacak hale getirerek, farklı bir yere kaldırarak, yanlış işaret vererek, teknik iletişim sistemine müdahale ile düşürerek,
  • Kara ulaşımında başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığını tehlikeye her türlü işareti değiştirerek, kullanılamayacak hale getirerek, farklı bir yere kaldırarak, yanlış işaret vererek, teknik iletişim sistemine müdahale ile düşürerek,
  • Hava ulaşımında başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığını tehlikeye her türlü işareti değiştirerek, kullanılamayacak hale getirerek, farklı bir yere kaldırarak, yanlış işaret vererek, teknik iletişim sistemine müdahale ile düşürerek,

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 179

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 179 Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/11736 E., 2018/5593 K. 17.05.2018 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın sevk ve idaresindeki otomobille tek yönlü cadde üzerinde ters yönde seyri sırasında, katılan idaresindeki motosiklete çarpması sonucu katılanın nitelikli şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda, sanığın 2.32 promil alkollü olarak sevk ve idare ettiği araçla yaralamalı trafik kazasına neden olması eyleminde trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğu; ancak, TCK’nın “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan

kişinin araç kullanma hâlinin suç olarak düzenlendiği, anılan maddede belirtilen suçun tehlike suçu olduğu, somut olayda ise bir kişinin yaralanmış olması nedeniyle zarar suçunun oluştuğu, tehlike suçunun meydana gelen netice ile zarar suçuna dönüşmüş olması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm

kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima hükümleri uyarınca Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak suçundan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair yazılı şekilde hüküm kurulması..

sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm verilmesine yer olmadığına” ilişkin bendin ilave edilmesi suretiyle, sair yönleri usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024