Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 180 Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

TCK 180 Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

TCK 180 trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 180. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 180 trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunu hüküm altına almıştır. Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Suç;

  • Deniz ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye yaratmak,
  • Kara ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye yaratmak,
  • Hava ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye yaratmak

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 180

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 180 Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2015/7138 E., 2016/4299 K. 17.03.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Olay akabinde yapılan tespitte sanığın 1.74 promil alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet verdiğinin anlaşılması karşısında, atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğu, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun tehlike, taksirle yaralama suçunun zarar suçu olduğu, bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında taksirle yaralama suçundan mahkumiyetine karar verildiği ve bu suçtan cezalandırılması ile yetinilmesi, trafik

güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024