Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 177 Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

TCK 177 Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

TCK 177 hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 177. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 177 hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunu hüküm altına almıştır. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun işlenmesi halinde faile altı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Suç failine hapis cezası veya adli para cezası verme konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 177

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 177 Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/7861 E., 2015/182 K. 13.01.2015 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Olay günü sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması nedeniyle, mağdur …’a saldırması sonucu, mağdurun yaralanmasına neden olduğu olayda; Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesinde tanımlanan suçun ve taksirle yaralama suçunun oluştuğu, hayvanı serbest bırakma suçunun tehlike suçu olduğu için sanığın sahibi olduğu köpeğin mağduru yaralamış olması nedeniyle zararın gerçekleştiği, zarar suçu olan taksirle yaralama suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verildiği hallerde,

ayrıca tehlike suçu olan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan cezalandırılma imkanı bulunmamakta ise de, herhangi bir nedenle zarar suçundan cezalandırılabilme imkanının ortadan kalktığı durumlarda, tehlike suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği,.

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024