Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 176 İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama

TCK 176 İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama

TCK 176 inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 176. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 176 inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunu hüküm altına almıştır. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Suç failine hapis cezası veya adli para cezası verme konusunda takdir mahkemeye verilmiştir.

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 176

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 176 Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2019/10129 E., 2020/5296 K. 02.03.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

sanık …’in de hakkında inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçundan kurulan hükmü temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/09/2019 tarih ve 2015/209298 sayılı tebliğnamesinde sanık … hakkında hakaret, sanık … …hakkında inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçlarından kurulan hükümlerle ilgili olarak görüş bulunmadığı..

Anlaşıldığından, sanıklar … ve …’in temyiz davası isteği hakkında bu aşamada bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA..

sanık … hakkında inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçlarından kurulan hükümlerle ilgili temyiz istemi hakkında görüş içeren tebliğname düzenlemesi için dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na GERİ GÖNDERİLMESİNE..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024