Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 175 Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali

TCK 175 Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali

TCK 175 akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 175. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 175 akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunu hüküm altına almıştır. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunun işlenmesi halinde faile altı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir. Suç, bakıma muhtaç akıl hastasına karşı bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi neticesinde başkalarının hayatına, sağlığına veya malvarlığına zarar tehlikesi doğması ile oluşur. Suç failine hapis cezası veya adli para cezası verme konusunda takdir mahkemeye verilmiştir.

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 175

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 175 Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2013/4422 E., 2013/11124 K. 13.06.2013 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

annesi-vasisi olan sanık …’in ise her iki olayda da akıl hastası-oğlu … üzerindeki “bakım ve gözetim yükümlülüğünü” yerine getirmemesi, 10.02.2009 tarihli olay açısından da …’ın babası-sanık … ile kardeşi-sanık …’ın da “bakım ve gözetim yükümlülüklerini” yerine getirmemeleri şeklinde gerçekleşen eylemlerinin “TCK’nın 32.maddesi kapsamında mala zarar verme” ve “Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali” suçlarını oluşturduğu iddia olunan somut olaylarda..

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali” suçundan sanıklar … ve … haklarında verilen “beraat” hükmüne yönelen katılan …’ın temyizinin incelenmesinde:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanıklar … ve … hakkındaki beraat hükümlerinin ONANMASINA..

 

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024