Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 171 Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

TCK 171 Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

TCK 171 genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 171. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Taksirle;

a) Yangına,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,

Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 171 genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu hüküm altına almıştır. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Özgü suçlardan değildir, faili herkes olabilir.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan farklı olarak bu suçta failin kastı yoktur. Kişi gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden suçun doğmasına sebebiyet verir. Taksir ile aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi halinde genel güvenliğin taksir ile tehlikeye atılması suçu ortaya çıkar:

  • Yangın çıkarma,
  • Bir veya birden fazla binanın çökmesine sebep olma,
  • Toprak kaymasına neden olma,
  • Çığ düşmesine sebep olma,
  • Sel veya taşkın yaşanmasına neden olma.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 171

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 171 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2016/7250 E., 2018/303 K. 15.01.2018 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın, sigarasını tarla içerisinde söndürmeye çalışması sonucu yangın çıkması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK.nun 171/1…a madde ve fıkrasında düzenlenen genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak suçunu oluşturduğu anlaşılmakla; 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nun 75. maddesi uyarınca sanığa yüklenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunun temas ettiği,

TCK.nun 171/1…a madde ve fıkrasında düzenlenen suçun ön ödeme kapsamına alındığı nazara alınarak, mahkemece sanığa usulüne uygun şekilde ön ödeme ihtarı yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024