Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

TCK 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

TCK 170 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 170 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu hüküm altına almıştır. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın birinci bölümünde “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun işlenmesi halinde faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Şahısların hayat, sağlık ve/veya malvarlığında zarar doğmasına sebep olabilecek şekilde tehlike veya insanlarda korku, panik veya kaygı yaratacak tarzda aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi halinde suç oluşmuş olur:

  • Yangın çıkarma,
  • Binanın çökmesine sebep olma,
  • Toprak kaymasına sebep olma,
  • Çığ düşmesine neden olma,
  • Sele veya taşkına neden olma,
  • Silahla ateş etme,
  • Patlayıcı madde kullanma.

Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkın tehlikesine sebep olma şeklinde genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 170

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 170 Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2016/1608 E., 2016/6445 K. 20.06.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın olay tarihinde tartıştığı eşi mağdur ….’e kızarak ikamet ettiği evinin salonunda bulunan eşyaları ateşe verip kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehliyeke sokulması suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, Yerel Mahkeme’nin sanığın mala zarar verme suçundan mahkumiyetine yönelik 13/02/2014 gün 2013/547 esas, 2014/111 sayılı kararının, Dairemizin 03/12/2015 gün 2015/6792-31804 sayılı

kararıyla sanığın eyleminin TCK’nın 170/1-a madde ve fıkrasında düzenlenen suçu oluşturduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği anlaşılmakla, yapılan yargılama sonunda mahkemenin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanığın mahkumiyetine yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın gerekçeye dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024