Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

TCK 265 görevi yaptırmamak için direnme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 265. maddesi beş fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 265 görevi yaptırmamak için direnme suçunu hüküm altına almıştır. Görevi yaptırmamak için direnme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun işlenmesi halinde faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Suç yargı görevi yapan kişilere karşı işlenirse kişiye verilecek olan ceza iki yıldan dört yıla kadar olur. Suçun birden fazla kişi ile birlikte veya kendini tanınmayacak hale sokarak işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza üçte bir oranında artırılacaktır. Suçun silahla veya var olduğu bilinen örgütlerin yarattığı korkutucu güçten faydalanarak işlenmesi halinde ise kişiye verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 265

Görevi yaptırmamak için direnme suçunu işleyen faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. İki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 265 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/20513 E., 2020/11097 K. 12.10.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla, seçenek hareketli ve amaçlı bir fiil olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemlerini cezalandıran suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alınmalıdır. Sanığın diğer sanıkla birlikte koğuşlarının

değiştirilme taleplerinin karşılanması amacıyla kırık cam bardağını boğazına dayayıp kendisini keseceğini beyan etmek şeklindeki eyleminin görevli infaz koruma memurlarına yönelik bir tehdit olarak değerlendirilemeyeceğinden görevi yaptırmamak için direnme suçunu unsurları itibariyle oluşturmadığının gözetilmemesi..

Kanuna aykırı, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye kısmen uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024