Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 264 Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma

TCK 264 Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma

TCK 264 özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 264. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiilden ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artırılarak hükmolunur.

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 264 özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunu hüküm altına almıştır. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar kadar hapis cezası verilir. Kıyafetinden sağladığı imkanlardan faydalanarak suçun işlenmesi halinde ise faile verilecek olan ceza üçte bir oranında artırılır.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu aşağıdaki fiillerden biri ile işlenebilir:

  • Resmi elbisenin hak olmaksızın alenen giyilmesi,
  • Resmi elbisenin alenen başkalarını yanıltacak şekilde giyilmesi,
  • Hak olunmayan nişanın takılması,
  • Hak olunmayan madalyaların takılması.

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 264

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunu işleyen faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 264 Yargıtay Kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2020/6663 E., 2021/10114 K. 24.06.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın yetkili olmadığı halde polis kokartını göstermek sureti ile kendisini polis olarak tanıtması şeklindeki eyleminin TCK’nin 264/1. maddesinde düzenlenen özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunu oluşturduğu, sanığın polis kıyafeti giymediği olayda TCK’nin 264/2. madde ve fıkrasındaki nitelikli halin unsurlarının oluşmadığı ve hükümden sonra 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı

TCK’nin 75. maddesi uyarınca sanığa yüklenen özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun temas ettiği 5237 sayılı Kanun’un 264/1. maddesinde düzenlenen suçun önödeme kapsamına alındığı nazara alınarak sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekliliği,

Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024